Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

«Якість продукції»

Опис навчальної дисципліни

«Якість продукції»

Мета: надання знань з управління якістю продукції, вивчення основ стандартизації, сертифікації і метрологічного забезпечення якості продукції.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції

  • здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

  • здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань управління якістю продукції, вивчення концептуальних основ та сфери використання методів оцінки якості товару для їх підвищення;

  • здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

  • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

  • здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

  • здатність приймати вірне рішення у команді підприємства при вирішенні конфліктної ситуації;

  • здатність сприймати різноманітні відмінності різних культур й адаптувати їх щодо конкретної ситуації.

Системні компетенції

  • здатність застосовувати знання з питань якості продукції у прийнятті правильних управлінських рішень.

Спеціальні компетенції

- здатність використовувати існуючі підходи до оцінки якості товару на практиці;

- володіння нормативно-правовою базою управління якістю продукції стандартизації та сертифікації;

- вміння розкривати проблему забезпечення якості продукції, користуючись сучасними методами управління якістю;

- здатність застосовувати знання економічної інформації для прийняття рішень з оцінки якості продукції;

- уміння виконувати аналітичні розрахунки з аналізу якості продукції з порівнянням товарів конкурентів між собою;

- володіння знаннями про параметри якості товарів, які залежать від виду і складності виробу в технічному та експлуатаційному відношенні.

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Теоретичні і концептуальні підходи до визначення якості продукції

Змістовий модуль 1. Загальні основи якості продукції

Тема 1. Історичний аспект управління якістю продукції

Тема 2. Нормативна база управління якістю продукції, стандартизації та сертифікації

Тема 3. Показники якості продукції та їх класифікація

Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції

Змістовий модуль 2.Системи забезпечення якості продукції на підприємстві

Тема 5. Системи забезпечення та управління якістю продукції

Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи

Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості. Економіка якості

Тема 8. Метрологічне забезпечення якості продукції

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК