Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Бібліографічний список: [12, 19, 21, 44].

Тема 3. Показники якості продукції та їх класифікація

Мета роботи: засвоєння основних понять, термінів й означень; розуміння матеріалу, що визначається в нормативно-правових актах по управлінню якістю продукції; систематизація знань з класифікації промислової продукції та класифікації показників її якості

План

 1. Основні поняття: характеристика продукції; кваліметрія; якість виготовлення; показник якості продукції. Терміни й означення.

 2. Практичні завдання кваліметрії.

 3. Фізичні величини та показники якості.

 4. Порядок визначення відносної трудомісткості виготовлення продукції за трудомісткістю виготовлення заготовок.

 5. Чинники, що впливають на якість продукції.

 6. Класифікація промислової продукції.

 7. Показники якості промислової продукції різних груп.

 8. Класифікація показників якості промислової продукції.

 9. Схема класифікації показників якості промислової продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на класифікацію показників якості промислової продукції, показники призначення виробів, показники надійності та довговічності виробів, показники ремонтної спроможності та схоронності виробів, ергономічні та естетичні показники якості виробів. Важливими є також показники технологічності конструкцій виробів, показники транспортабельності, стійкості до середовища впливу на нього та безпеки виробів, економічні показники якості виробів, показники стандартизації та уніфікації виробів, показники патентоспроможності та однорідності виробів.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте означення якості продукції.

 2. Чим відрізняються поняття фізичної величини, властивості, параметра та показника якості продукції.

 3. Що спільного є між фізичною величиною та показниками якості продукції.

 4. Наведіть приклади комплексних показників якості продукції.

 5. Які властивості продукції називають мірою?

 6. Чи вимірюють показники якості продукції?

 7. Що таке інтегральні показники якості продукції?

 8. Поясність відновлення одиничних і комплексних показників якості продукції.

 9. Наведіть приклади комплексних показників якості продукції.

 10. Які знаєте середні опосередковані показники якості?

 11. Де використовують арифметичні, гармонічні, квадратичні та геометричні середні опосередковані показники якості продукції?

 12. Як об’єднують одиничні показники в комплексні. Що таке головні та другорядні показники якості?

 13. Для чого застосовують так званий коефіцієнт Вето?

 14. Коли виникла та чим займається кваліметрія?

 15. Які знаєте методи та способи визначення окремих властивостей продукції?

 16. Від яких чинників залежить якість продукції.

 17. Поясніть зв'язок між кваліметрією, стандартизацією та метрологією

 18. Як класифікують промислову продукцію?

 19. Які вироби називають витратними?

 20. Поясніть способи використання продукції за її призначенням.

 21. Які знаєте параметри продукції?

 22. Перелічіть показники якості виробів.

 23. Як поділяють показники якості продукції?

 24. Які показники якості виробів називають визначальними та базовими?

 25. У якій документації наведені методика та засоби визначення показників якості виробів?

 26. Як класифікують показники якості виробів?