Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Бібліографічний список:

[4, 10, 17, 23, 25].

Тема 6. Основи стандартизації в промисловості та її методи

Мета заняття: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань основ стандартизації в промисловості та методів стандартизації

План

 1. Загальні поняття стандартизації. Терміни й означення.

 2. Види та категорії стандартів.

 3. Класифікація та кодування технічної інформації.

 4. Державна стандартизація в Україні.

 5. Міжнародна стандартизація.

 6. Методи стандартизації.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на стандарти як на нормативну базу управління якістю продукції, ознайомитись з органами галузевої служби стандартизації та організаційною структурою робіт зі стандартизації; з’ясувати сутність техніко-економічної ефективності стандартизації, також звернути увагу на міжнародну й європейську діяльність зі стандартизації і участь у ній України.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати: загальні відомості про стандартизацію; органи галузевої служби стандартизації; відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи; об’єкт стандартизації; категорії нормативних документів з стандартизації; види стандартів; організацію робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів; порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням; вітчизняні системи стандартів; стандарти на штрихове кодування; роль уніфікації в промисловому виробництві; нормо контроль технічної документації; сутність техніко-економічної ефективності стандартизації; загальні положення з міжнародної та європейської діяльності відносно питань зі стандартизації та участь у ній України; основні сучасні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Стандарти – нормативна база управління якістю продукції.

 2. Органи з стандартизації в Україні.

 3. Основні положення державної системи стандартизації України.

 4. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів.

 5. Вітчизняні системи стандартів.

 6. Роль уніфікації в промисловому виробництві.

 7. Нормо контроль технічної документації.

 8. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

 9. Міжнародна та Європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України.

 10. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості.

Бібліографічний список:

[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 24].

Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості. Економіка якості

Мета заняття: поглибити та систематизувати теоретичні знання студентів з питань основ сертифікації продукції і систем якості, з питань економіки якості

План

 1. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

 2. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

 3. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

 4. Управління економікою якості.

 5. Управління витратами на якість.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу. Студенти повинні самостійно ознайомитися з літературою та відповісти на питання для самоконтролю.

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Відповіді на контрольні запитання.

 3. Підготовка конспекту з теми.

Питання для самоконтролю

 1. Назвати загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

 2. Які основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО?

 3. Основні принципи та правила системи сертифікації УкрСЕПРО.

 4. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

 5. Порядок проведення сертифікації продукції.

 6. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

 7. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

 8. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

 9. Порядок ввезення на митну територію України, продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язків сертифікації.

 10. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва.

 11. Управління економікою якості.

 12. Управління витратами на якість.

 13. Сертифікація системи якості.

 14. Загальні відомості о сертифікації системи якості.

 15. Мета сертифікації системи якості.

 16. Органи про сертифікації системи якості.

 17. Процедури сертифікації системи якості.

 18. Аудит системи якості.

 19. Призначення та види аудита якості.

 20. Об’єкти аудита якості.

 21. Стандарти ІSO серії 10011.