Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yakist_produktsiyi_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
337.92 Кб
Скачать

7. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М.А. Болгах та ін., за ред. НАНУ – К.: КНЕУ, 2008. – 556с.

 2. Економіка підприємств: Підручник/ за заг. ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2007. – 528с.

 3. Маркетинг, менеджмент 11изд./ Ф. Котлер – Питер, 2004. – 800с.

 4. Матеріалі по курсу «Системы менеджмента качества. Требования международного стандарта ISO 9001:2000». – Донецк: Центр консультаций и исследований, 2006. – 360с.

 5. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – Центр навчальної літератури.–2006.– 672с.

 6. Чарковенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2006. – 712с.

 7. Шаповал М.І. «Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації». – К. – 2008. – с.54

 8. ДСТУ 2925-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення. – К., 1994.

 9. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. –К., 1995.

 10. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення. – К., 1997.

 11. ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Ч.1. Перевірки. – К., 1997.

 12. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України, від 20.04.93р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – №56 (166).

 13. Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: Указ Президента України № 113 від 23.02.2001р. // Урядовий кур’єр. – 06.03.2001р.

 14. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України. // Голос Країни - №99 (599) від 29.05.99р.

 15. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт та послуг)» від 17.08.2002р. № 447-р.

 16. ISO 8402:1994. Управління якістю та забезпечення якості. Словник.

 17. ISO 9002:1994. Система якості. Модель забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні.

 18. ISO 9003:1994. Система якості. Модель забезпечення якості при контролі готової продукції та її випробуваннях.

 19. ISO 10011-3:1991. Настанови щодо аудиту систем якості. Керування програми перевірки.

 20. ISO/NP 9004-8. Управління якістю і елементи системи якості. Ч. 8. Настанови щодо принципів якості і їх використання на практиці управління.

 21. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Начальний посібник. – Львів, 2001. – 176с.

 22. Віткін Л. Місце України у світовій і європейській якості // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2002. - №3. – с.43-49.

 23. Внуков Ю. Стандартизація у сфері управління якістю // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2002. - №2. – с.24-27.

 24. Грищенко Ф. Управління якістю та забезпечення якості: оновлені стандарти серії ISO-9000. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2001. - №4. – с. 44-46.

 25. Єськов П.О. Українська асоціація якості – запорука якості в Україні // Факти, 25.10.2005р. с.3-4.

 26. Кабан П., Віткін Л. Загальні підходи до впровадження систем менеджменту якості в центральних органах виконавчої влади // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2000. - №4. – с.3-6.

 27. Кошман К. Серифікація – спосіб забезпечення якості продукції // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №10. – с. 33-35.

 28. Миронюк Г. Державна політика у сфері якості // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2001. -№4. – с.32-34

 29. Окрошко Н. Якість як єдиний шлях до виживання // Економіка України. – 2004. - №2 (235). – с.83.

 30. Педак І.С.Система управління якістю продукції – запорука рентабельності підприємства // Держава та регіони. – 2006. - №5.– с.35-37.

 31. Перчук О.В. Економічні методи управління якістю // Фінанси України. – 2005. - №4. – с. 74.

 32. Пікуза О. Інформаційне забезпечення оцінки якості управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №1. – с.65-73

 33. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Київ, КНЕУ–2006.–с. 345

 34. Українські товари – висока якість: Але такої продукції в масштабі держави ще дуже мало // Україна BUSINESS. – 2004. - №13. – С.6.

 35. Харченко Т. Якість товарів у системі факторів забезпечення конкурентоспроможності продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2004. - №66-67. – с.75.

 36. Харченко Т. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №12.– с.152-156.

Навчальна література