Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Вивчення основних термінів за темою.

 3. Відповіді на контрольні запитання та тести.

 4. Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Питання для самоконтролю

 1. Яку роль відіграє дослідницька функція маркетингу?

 2. Що включає в себе система маркетингової інформації?

 3. Що являє собою урядова інформація?

 4. Перелічіть джерела неурядової вторинної інформації.

 5. Опишіть процес маркетингового дослідження.

 6. Які ви знаєте методи збору первинної інформації?

 7. Перелічіть преваги і недоліки первинних даних?

 8. Як оцінюють ринкові можливості фірми?

Тестові завдання

1. Які позакабінетні методи дослідження ринку використовуються фахівцями з маркетингу?

 1. вибіркове спостереження;

б) пробний продаж товарів;

в) аналіз статистичних даних.

2. До якого виду інформації належить вивчення довідників та статистичної літератури?

 1. первинна інформація;

б) вторинна інформація.

3. До системи маркетингової інформації входять:

 1. статистичний банк даних;

б) система внутрішніх факторів;

в) технічна інформація.

4. Процес маркетингового дослідження передбачає:

 1. аналіз даних;

б) структуру фірми;

в) корпоративну культуру.

5. Система маркетингової інформації – це:

 1. ціна та попит;

б) система внутрішньої звітності;

в) товарорух.

6. Будь-яке маркетингове дослідження починається зі збору первинної інформації.

 1. так;

б) ні.

Бібліографічний список: [1-8].

Змістовий модуль 2. Комплекс маркетингу

Тема 5. Маркетингова товарна політика

Мета заняття: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань про маркетингову товарну політику.

План

 1. Класифікація товарів.

 2. Рівні товару.

 3. Життєвий цикл товару.

4. Товарні марки, дизайн, упаковка і сервісне обслуговування.

5. Стратегія розробки нових товарів.

6. Конкурентоспроможність товару.

Стратегія розробки нових товарів.Новим продуктом може бути модифікація існуючого або нововведення, яке споживач вважає значним.

Процес розробки нової продукції: генерація ідей, вибір ідей, розробка концепції та економічний аналіз, розробка товару, пробний маркетинг, комерційна реалізація.

Генерація ідей -це своєрідний пошук можливостей створення товару ринкової новизни.

Вибір ідей. Якщо метою попереднього етапу було формування якомога більшої кількості ідей, то в наступному - навпаки, скорочення цієї кількості вилученням всього непридатного.

Розробка концепції маркетингу щодо виходу на ринок з новим товаром може складатись з 3-х частин:

- у першій частині дається опис розміру, структури та поведінки цільового ринку;

- у другій надаються загальні відомості про передбачувану ціну товару;

- у третій містяться перспективні цілі за показниками збуту та прибутку, формування комплексу маркетингу.

Економічний аналіз прийнятих ідей засновується на вивченні прогнозів попиту, витрат, конкуренції, потрібних інвестицій прибутку.

Процес розробки товару пов'язаний з прийняттям рішень про конкуренцію товару, його упакування, товарну марку, визначення стану продукту, перевірку стабільності використання споживачем.

Пробний маркетингздійснюється для того, щоб оцінити продукцію та заздалегідь перевірити маркетингову діяльність у реальних умовах до початку повномасштабної реалізації товару.

Комерційна реалізаціятовару відповідає етапам впровадження ЖЦТ, включає реалізацію плану маркетингу та повномасштабного виробництва, вимагає значних витрат, швидкого прийняття управлінських рішень.

Конкурентоспроможність товару.Під конкурентоздатністю розуміємо комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик товару, що визначають його успіх на ринку, тобто перевага саме цього товару порівняно з іншими за умов широкої пропозиції товарів-аналогів, що конкурують. І оскільки за товарами стоять їхні виробники, то можна з упевненістю говорити про конкурентоздатність відповідних заходів, об'єднань, фірм, так само як і країн, в яких вони засновані.

Будь-який товар, що знаходиться на ринку, фактично проходить там перевірку на ступінь задоволення суспільних потреб: кожен покупець придбає той товар, який максимально задовольняє його особисті потреби, а вся сукупність покупців - той товар, що найбільше повно відповідає суспільним потребам, ніж товари, які з ним конкурують.

Тому конкурентоздатність (тобто можливість комерційно вигідного збуту на конкурентному ринку) товару можна визначити, тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Іншими словами, конкурентоздатність - поняття відносне, пов’язане з конкретним ринком і часом продажу. І оскільки в кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення власних потреб, конкурентоздатність здобуває ще й індивідуального відтінку.

Соседние файлы в папке учеба