Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Мета заняття: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань про сутність маркетингу та його сучасну концепцію.

План

  1. Визначення маркетингу.

  2. Основні поняття маркетингу.

  3. Етапи розвитку сучасного маркетингу.

  4. Концепції маркетингу.

Етапи розвитку сучасного маркетингу. З погляду практичного застосування сучасний маркетинг у своєму розвитку пройшов V етапів.

І етап − 50-і роки ХХ століття.

Він увійшов в історію під рубрикою "Цикли життя". У цей період багато фірм стали розробляти й аналізувати криві життєвого циклу товару, займатися сегментацією ринку. Тоді ж з’явилось таке поняття, як "імідж фірми".

ІІ етап 60-і роки ХХ століття.

Увійшов в історію під рубрикою "Ера зростання". У цей період багато фірм стали розробляти комплекс маркетингу, а також застосовувати у своїй діяльності концепцію маркетингу. До лексикону міцно ввійшло таке поняття, як "стиль життя".

ІІІ етап 70-і роки ХХ століття.

Він пройшов під рубрикою "Ера витрат". У цей період маркетинг став застосовуватися у сфері послуг. Виникли поняття "соціальний маркетинг", "стратегічний маркетинг".

ІV етап - 80-і роки ХХ століття.

Пройшов під знаком "Ера диференціації". У цей час почали застосовувати такі поняття, як "прямий маркетинг", "локальний маркетинг", "глобальний маркетинг", такі військові терміни, як "захоплення клієнта", "розвідка ринку", "тактика стратегія". Фахівці маркетингу стали говорити про "твердий" маркетинг японських і "м'який" маркетинг західногерманських фірм.

V етап - 90 роки ХХ століття.

Етап одержав назву "Ера персоніфікації". Він характеризувався насамперед такими двома поняттями: "маркетингові мережі" і "маркетинг під замовлення".

У ХХІ столітті маркетинг буде орієнтуватися на покупця, ефективне сегментування ринку, позиціонування і розумне планування. Це стане основою для досягнення успіху в майбутньому. Компаніям доведеться витримати перевірку ринковим середовищем, що змінюється: дроблення ринків, їх "модизація" і розширення асортименту разом з конкуренцією, що постійно зростає. Це призведе до того, що стратегії будуть застарівати з запаморочливою швидкістю.

Комплекс маркетингу. У комплекс маркетингу або «4Р» входять: товар, ціна, поширення та стимулювання збуту товару. Комплекс маркетингу ще називають marketing mix від англійських слів PRODUCT (продукт), PRІCE (ціна), PLACE (місце), PROMOTІON (просування).

Товар -продукт праці, властивості якого задовольняють потреби покупця.

Ціна– грошова сума, яку споживачі мають сплатити для одержання товару. Ціна є важливим фактором, який визначає стратегію поведінки фірми. Призначена фірмою ціна повинна відповідати сприйнятій цінності пропозиції, інакше споживачі будуть купувати товари конкурентів.

Методи поширення – діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів.

Методи стимулювання– усіляка діяльність фірми, спрямована на поширення відомостей про переваги свого товару і переконання цільових споживачів придбати його.

Соседние файлы в папке учеба