Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

 1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

 2. Вивчення основних термінів за темою.

 3. Відповіді на контрольні запитання та тести.

 4. Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке канал розподілу?

 2. Які Вам відомі рівні каналів збуту?

 3. Укажіть типи каналів товароруху.

 4. Вибір каналів товароруху.

 5. Від чого залежить рівень обслуговування каналів?

 6. Методи прогнозування збуту.

 7. Які фактори впливають на вибір каналів товароруху?

Тестові завдання

1. До видів збуту відносять:

 1. інтенсивний;

б) рівномірний;

в) селективний.

2. Канал, що складається з виробника та споживача – це:

 1. канал нульового рівня;

б) однорівневий канал.

3. Проведіть ранжування етапів вибору каналів збуту:

 1. оцінка каналів;

б) уточнення альтернативних каналів;

в) вибір партнерів;

г) визначення стратегії збуту.

4. Ви здійснюєте збут недорогого, але якісного товару. На яку групу споживачів передусім буде спрямовано вашу рекламу?

  1. неодружених молодих чоловіків;

б) домогосподарок;

в) діячів мистецтва;

г) політичних діячів;

д) бізнесменів, які досягли успіху.

5. Ваша фірма розпочала збут нового товару. Який із критеріїв під час вибору виду товару ви покладете в основу:

 1. екологічну безпеку;

б) економічність виробництва;

в) прибутковість збуту;

г) безпеку споживання.

6. Який із критеріїв ви вважаєте найголовнішим під час збуту нового товару?

 1. місткість та потенціал ринку;

б) переваги у конкурентній боротьбі;

в) обсяг усіх витрат у разі виходу на ринок;

г) динаміку ринку.

7. Чи правильне твердження: «місце купівлі для кінцевих і промислових споживачів залежить від причини купівлі»?

 1. так;

б) ні.

8. Витрати і прибутки оптової торгівлі залежать від:

 1. швидкості товарообігу;

б) загальної вартості товарів;

в) ефективності функцій, що виконуються;

г) чисельності апарату управління служб;

д) витрат на рекламу.

9.Аналізуючи діяльність роздрібних торговельних підприємств, визначають такі показники:

 1. структуру;

б) спеціалізацію;

в) диференціацію за видами;

г) престиж товарної марки;

д) надійність упаковки.

10. На розміщення роздрібної мережі впливає:

 1. місце розташування;

б) транспорт;

в) соціальна сфера;

г) економічна сфера;

д) усі перелічені відповіді правильні.

11. Що може поставити собі за мету фірма у процесі стимулювання збуту, якщо її покупці – роздрібні торговці?

а) заохочення включити новий товар до асортименту;

б) спонукання до розширення асортименту і збільшення товарних запасів;

в) підтримання прихильності покупців до певної марки;

г) усе назване є цілком можливим;

д) у переліку немає правильної відповіді.

12. «Мистецтво спілкування» як вимога до особистості торгового агента є важливою, оскільки:

а) тільки у процесі спілкування виявляється істина;

б) здійснення акту купівлі-продажу залежить від двох сторін – продавця й покупця;

в) «майстер спілкування» завжди може вмовити покупця щось купити;

г) у переліку немає правильної відповіді.

Бібліографічний список: [1-8].

Соседние файлы в папке учеба