Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3. Управління маркетинговою діяльністю

Тема 9. Організація маркетингу

Мета заняття: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань про організацію маркетингу на підприємстві.

План

1. Організація маркетингової діяльності.

2. Принципи організації служби маркетингу.

3. Основні типи організаційної структури служби маркетингу.

Організація маркетингової діяльності.Організація маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговими функціями. Вона встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань.

Практично усі великі і середні фірми у світі мають самостійну службу маркетингу, причому у великих фірмах її очолює віце-президентом з маркетингу. У невеликих фірмах маркетинг здійснюється фахівцями комерційної служби.

Служба маркетингу повинна постійно розвиватися і будуватися, ураховуючи цілі, задачі й особливості функціонування фірми, забезпечувати їй (фірмі) ефективні умови ринкової діяльності. Вона також повинна реагувати на стан і розвиток самого ринку. Таким чином, організація маркетингу у фірмі повинна стати своєрідним синтезом вимог ринку з одного боку, і принципів розвитку фірми, з другого. Це робиться з метою забезпечення максимально ефективного функціонування фірми на ринку.

Другий принцип можна визначити так: маркетинг - загальна справа усієї фірми, тобто ефективність роботи служби лише наполовину залежить від того, як її працівники виконують свої прямі обов'язки. Все інше цілком залежить від того, як весь персонал фірми займається маркетинговою діяльністю. Хоча пріоритет, природно, належить самій службі маркетингу.

Третій принцип організації служби маркетингу - бути якнайближче до споживача. Це означає, що поза залежністю від самих варіантів оргструктури, вона повинна забезпечувати максимальну можливість для контактів усіх без винятку працівників служби з реальними і потенційними споживачами продукції фірми.

Виділяють сім основних типів організації маркетингу у фірмі, на основі яких і будується її структура: 4 чисті і 3 змішані. У службі маркетингу виділяють такі підрозділи: дослідження маркетингу, формування асортиментної політики, збуту, реклами і сервісу.

Завдання до самостійної роботи

  1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

  2. Вивчення основних термінів за темою.

  3. Відповіді на контрольні запитання та тести.

  4. Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Питання для самоконтролю

1. Як здійснюється організація служби маркетингу?

2. Які принципи організації служби маркетингу вам відомі?

3. Перерахуйте основні типи організаційної структури служби маркетингу.

Тестові завдання

1. До основних форм інтегрованих організаційних структур управління маркетингом не відносять:

а) функціональну;

б) товарну;

в) універсальну;

г) ринкову;

д) товарно-ринкову (змішану).

2. Основними принципами організації маркетингової служби є:

  1. простота структурованої побудови;

б) ефективна система взаємозв’язків між підрозділами служби;

в) гнучкість і пристосованість до змін;

г) у переліку немає правильної відповіді.

3. До основних етапів управління маркетингом не відноситься:

а) планування;

б) організація;

в) реалізація;

г) контроль;

д) упорядкування.

4. Яку організаційну структуру управління маркетингом ви б порекомендували підприємству, що орієнтується на роботу на різних ринкових сегментах, споживачі котрих суттєво відрізняються за смаками та купівельною поведінкою?

а) функціональну організацію маркетингу;

б) географічну організацію маркетингу;

в) товарну організацію маркетингу;

г) ринкову організацію маркетингу.

5. Основними недоліками функціонально-товарної організації маркетингу вважають:

а) «подвійне підпорядкування» персоналу товарних підрозділів;

б) відсутність достатньої організаційної гнучкості;

в) відсутність спеціалізації фахівців із маркетингу за географічними регіонами.

6. Яку з наведених далі оргструктур маркетингу на практиці реалізують у матричній формі?

а) функціонально-ринкову організацію маркетингу;

б) функціонально-товарну організацію;

в) товарно-ринкову організацію маркетингу.

Бібліографічний список: [1-8].

Соседние файлы в папке учеба