Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Marketing_Zaoch_2012.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
512.51 Кб
Скачать

Тема 10. Контроль маркетингу

Мета заняття: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань про контроль маркетингу на підприємстві.

План

1. Маркетинговий контроль.

2. Типи маркетингового контролю.

3. Ревізія маркетингу.

Маркетинговий контроль. Оскільки при здійсненні планів маркетингу виникає безліч непередбачуваних ситуацій, відділ маркетингу повинен вести постійний контроль за ходом їх виконання. Система маркетингового контролю необхідна для того, щоб бути впевненими в ефективності діяльності підприємства.

Елементи системи управління контролю:

- планові завдання;

- встановлення нормативів або показників;

- визначення термінів виконання намічених заходів;

- встановлення відповідальності;

- налагодження системи обліку;

- звітність про хід реалізації планів;

- наявність сучасних технічних засобів контролю;

- стимулювання учасників;

- внесення змін до наміченої програми маркетингу;

- прийняття рішень про активізацію дій або завершення програми.

Типи маркетингового контролю. Система маркетингового контролю вирізняє оперативний і стратегічний типи контролю. Оперативний контроль спрямований на забезпечення втілення в життя виробничої програми. При цьому керівники середньої та вищої ланки управління повинні переконатися в тому, що намічені плани продажу, прибутку, задоволення споживачів виконуються. Стратегічний контроль зосереджен, як правило в руках вищого керівництва фірми. Особливо це стосується фінансового контролю, проте останнім він не обмежується. Керівництво мусить володіти інформацією про використання трудових ресурсів, якість продукції, НДДКР, дослідження ринку. Всі ці дані дають можливість приймати рішення спрямовані на те, щоб діяльність фірми була високорентабельною.

Ревізія маркетингу. Маркетингова ревізія визначається як комплексне, системне об’єктивне і регулярне дослідження маркетингового середовища фірми, її мети, планів, результатів оперативної діяльності для визначення відхилень від наміченого курсу, а також причин, які призвели до цього.

Завдання до самостійної роботи

  1. Вивчення теоретичного матеріалу теми.

  2. Вивчення основних термінів за темою.

  3. Відповіді на контрольні запитання та тести.

  4. Підготовка до домашньої контрольної роботи.

Питання для самоконтролю

  1. Яка роль контролюючої функції маркетингу?

  2. Які Вам відомі типи контролю?

  3. Для чого здійснюється маркетингова ревізія?

Тестові завдання

1. Типи маркетингового контролю:

а) тактичний контроль;

б) контроль прибутковості;

в) оперативний контроль.

2. До етапів контролю за виконанням річних планів належать:

  1. аналіз діяльності;

б) виміри показників ринкової діяльності;

в) коригувальні дії.

3. Керівництво використовує такі методи та прийоми контролю за виконанням планів:

  1. позиціонування;

б) аналіз частки ринку;

в) аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і результатами збуту;

г) сегментацію.

4. Головне завдання ревізії – розроблення пропозицій, на підставі яких необхідно коригувати маркетингові плани, що мають бути враховані під час опрацювання майбутніх планів:

  1. так;

б) ні.

5. Ревізія і контроль як складові процесу управління маркетингом – це засоби:

а) досягнення високої культури управління апаратом фірми;

впливу на ринок клієнтів фірми;

б) одержання інформації про рівень досягнення мети фірмою на ринку та витрати на маркетингову діяльність;

в) відповіді п. 1,2 є правильними;

г) у переліку немає правильної відповіді.

6. Як вплине зміна регіону діяльності на структуру апарату управління фірмою?

а) зміниться чисельність працівників апарату управління;

б) зміняться регіональні спрямування певних структурних підрозділів;

в) буде створено виробничий, збутовий та інші відділи для кожного з обслуговуваних фірмою регіонів;

г) відповіді п. 1, 3 є правильними;

д) у переліку немає правильної відповіді.

Бібліографічний список: [1-8].

Соседние файлы в папке учеба