Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Характеристика внутрішнього середовища конкретного підприємства та його структура.

 2. Аналіз макросереди підприємства, її склад і структура.

 3. Конкуренція на монополістично-конкурентих ринках.

 4. Конкуренція на олігополістичних ринках.

 5. Конкуренція на поліполістичних або звичайних ринках.

Завдання для самостійної роботи

 1. Характеристика монопольного стану на світовому ринку.

 2. Співставлення власної і конкурента фінансової стабільності.

 3. Побудова конкурентної карти ринку.

 4. Аналіз питомої ваги конкурентів.

 5. Організація рекламної підтримки стратегічних ініціатив підприємства.

 6. Аналіз динаміки розвитку конкурентної ситуації.

 7. Резерви скорочення терміну розробки нової продукції.

 8. Проблеми диверсифікації виробництва.

 9. Оптимізація постачання виробів, які комплектують на підприємстві.

 10. Мінімізація кількості ланок в мережі реалізації.

Література

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28]

Тема 7: Оцінювання конкурентоспроможності товару

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

План вивчення теми

 1. Організація прийняття конкурентоспроможних рішень.

 2. Організація обліку, контролю та стимулювання реалізації рішень.

 3. Підготовка кадрів для вирішення проблем конкурентоспроможності підприємства.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно виявити сутність управлінського рішення, параметри його якості та умови її забезпечення, співставленість з таких чинників як час, якість об’єкту, обсяг виробництва, одержання інформації, інфляції, ризику та невизначеності. Вивчити організацію і структуру процесу розробки рішення, обліку і контролю та підготовки кадрів.

Питання для самоконтролю

 1. Характеристика управлінського рішення.

 2. Параметри якості управлінського рішення.

 3. Чинники узгодженості управлінських рішень.

 4. Організація процесу розробки рішення.

 5. Організація обліку і контролю за виконанням рішення.

 6. Підготовка спеціалістів для управління конкурентоспроможністю.

Завдання для самостійної роботи

 1. Розробка заходів для досягнення платоспроможності підприємства.

 2. Заходи для досягнення прибутковості підприємства.

 3. Фінансова і управлінська прозорість.

 4. Сила конкуренції при поліполістичному ринку (класична або чиста конкуренція.)

 5. Сила конкуренції при монополістичній формі ринку (монополістична конкуренція).

 6. Сила конкуренції при олігополістичній формі ринку.

 7. Сила монопольної форми ринку.

 8. Конкурентоспроможність як ступінь розвитку суспільства.

 9. Закон ефекту досвіду.

 10. Етапи встановлення конкурентоспроможності підприємств в Україні.

Література

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Тема 8: Створення системи нагляду за конкурентами

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

План вивчення теми

 1. Правове забезпечення.

 2. Методичне забезпечення.

 3. Ресурсне забезпечення.

 4. Інформаційне забезпечення.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на структуру ресурсного забезпечення, а саме: трудові ресурси, матеріальні ресурси, інформаційні. Вивчити законодавчу базу, звернути увагу на зміни у податковому та бюджетному кодексах. Проаналізувати потенціал підприємства з точки зору системності конкурентоспроможності продукції.

Питання для самоконтролю

 1. Ситуаційне проектування стратегії.

 2. Форми адаптації стратегії до динаміки ринку.

 3. сутність організації рекламної підтримки стратегічних ініціатив.

Завдання для самостійної роботи

 1. Чинники конкурентної переваги організації.

 2. Чинники конкурентної переваги галузі.

 3. Чинники конкурентної переваги регіону.

 4. Чинники конкурентної переваги держави.

 5. Оцінка конкурентоспроможності персоналу.

 6. Оцінка конкурентоспроможності товару та послуг.

 7. Оцінка конкурентоспроможності організації.

 8. Оцінка конкурентоспроможності галузі, регіону, держави.

Літератрура

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Тема 9: Розробка конкурентних стратегій.

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань антикризового управління потенціалом підприємства.

План вивчення теми

 1. Вибір базової стратегії

 2. Ситуаційне проектування стратегії.

 3. Адаптація стратегії до особливостей динаміки ринку.

 4. Організація рекламної підтримки стратегічних ініціатив підприємства.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на структуру базової стратегії, а саме: зниження собівартості та диференціація продукції, сегментування ринку, втілення нововведень і негайного реагування на потреби ринку.

Питання для самоконтролю

 1. Сутність та структура базової стратегії.

 2. Ситуаційне проектування стратегії.

 3. Форми адаптації стратегії до динаміки ринку.

 4. сутність організації рекламної підтримки стратегічних ініціатив.

Завдання для самостійної роботи

 1. Зовнішні чинники конкурентної переваги.

 2. Внутрішні чинники конкурентної переваги.

 3. Вимоги та вихідні дані до оцінки конкурентоспроможності.

 4. Чинники конкурентної переваги організації.

 5. Чинники конкурентної переваги галузі.

 6. Чинники конкурентної переваги регіону.

 7. Чинники конкурентної переваги держави.

 8. Оцінка конкурентоспроможності персоналу.

 9. Оцінка конкурентоспроможності товару та послуг.

 10. Оцінка конкурентоспроможності організації.

 11. Оцінка конкурентоспроможності галузі, регіону, держави.

Соседние файлы в папке учеба