Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Тема 6. Аналіз конкурентоспроможності продукції

Порівняння продукції конкурентів між собою. Характеристика витрат покупця на придбання , на експлуатацію, доставку, установку, перевірку. Супроводження товару комплексом послуг, важливих для покупця.

Основні завдання аналізу. Дослідження потреб покупця та вимог ринку. Використання функціонально-вартісного аналізу . Розробка комплексів управлінських рішень для механізації та поліпшення продукції відповідно із запитами споживача; зняття з виробництва нерентабельних виробів, зниження цін, пошук нових сфер та інше.

Тема 7. Оцінювання конкурентоспроможності товару.

Оцінювання конкурентоспроможності продукції. Механізація питомого споживання ефекту. Визначення якості товару по сукупності властивостей і характеристик. Приклади оцінювання якості товару.

Методика оцінювання конкурентоспроможності продукції: Визначення цілей оцінювання конкурентоспроможності товару. Збирання та аналіз даних про ринок, покупців, конкурентів.

Формулювання вимог до товару-еталону.

Визначення переліку параметрів, які підлягають оцінюванню, та їх питомої ваги.(нормативні, технічні, економічні, витратні). Розрахунки одиничних параметричних індексів за допомогою „жорстких” та „м’яких ” параметрів. Розрахунок групових параметричних індексів за нормативними, економічними параметрами. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності.

Підготовка висновків щодо підвищення рівня конкурентоспроможності. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності товару.

Тема 8. Створення системи нагляду за конкурентами

Основні (4) етапи створення системи нагляду за конкурентами. Визначення параметрів системи, збір даних на постійній основі із сайтів компаній та торговельних асоціацій, оцінка і аналіз даних, розсилка інформації і відповідей на запити. Вибір напрямків для атаки. Класифікація конкурентів: сильні проти слабких, ближні проти дальніх. Конкуренція і партизанські маркетингові дослідження. Оцінка спектру можливих реакцій конкурентів.

Тема 9. Розробка конкурентних стратегій

Встановлення ролі яку фірма виконує на цільовому ринку. Стратегії ринкових лідерів. Розширення загального ринку. Нові споживачі, нові засоби використання продукту. Захист своєї частки ринку. Вибір стратегії оборонної дії, контратака, мобільний захист, вимушене скорочення. Розширення частки ринку. Зв’язок норми прибутку із змістом відносної частки ринку компанії. Встановлення рівноваги в орієнтації на покупців і конкурентів.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання

2. Методичні рекомендації до САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 1. Теоретичні і концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності продукції

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції

Тема 1: Теоретичні підходи і досвід регулювання конкурентних відносин

Мета: поглиблення і систематизація теоретичних знань студентів

План вивчення теми

 1. Форми конкурентного ринку.

 2. Стратегія досягнення конкурентоспроможності віолентами, експлерентами, комутантами, пацієнтами.

 3. Закони функціонування ринкових відносин.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно визначити місце дисципліни, її зв'язок насамперед з дисципліною „Економіка підприємства”. Еволюцію розвитку управлінням конкурентоспроможності підприємства, характеристику його етапів за І. Ансофом, М. Портером, А. Смітом, Р.А. Фатхутдіновим необхідно пов’язати з сучасністю. Розкриваючи систему забезпечення конкурентоспроможності треба звернути увагу на особливість соціально-економічної, виробничої та технічної систем.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття конкуренції та її форми.

 2. Поняття ринку та його форми.

 3. Чинники, які визначають конкурентоспроможність.

 4. Ступінь дії чинників на поліполістичному ринку (чиста конкуренція).

 5. Ступінь дії чинників на олігополістичному ринку

 6. Сила дії чинників на монопольному ринку

 7. Поняття конкурентоспроможності продукції і підприємства.

 8. Стратегія досягнення підприємством конкурентоспроможності.

 9. Структура системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Завдання для самостійної роботи

 1. Конкуренція: поняття, форми та принципи.

 2. Ринок: поняття, форми, фактори, які впливають на конкурентну боротьбу.

 3. Конкурентоспроможність продукції.

 4. Конкурентоспроможність підприємства.

 5. Стратегія досягнення конкурентоспроможності.

 6. Структура системи забезпечення конкурентоспроможності.

 7. Закон залежності між попитом і ціною.

 8. Закон пропозицій.

 9. Закон залежності між пропозицією і попитом.

 10. Закон збільшення додаткових витрат.

 11. Закон зменшення дохідності.

 12. Закон економічного взаємозв’язку витрат у сферах виробництва і вжитку.

 13. Закон ефекту масштабу виробництва.

 14. Закон економії часу.

 15. Закон конкуренції.

Соседние файлы в папке учеба