Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Література

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28]

Тема 2: Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань управління конкурентоспроможністю підприємства

План вивчення теми

 1. Методи аналізу управління конкурентоспроможністю підприємства

 2. Методи прогнозування

 3. Методи управління персоналом.

 4. Методи управління якістю.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно відмітити, що для методу аналізу характерні такі засоби як порівняння з попереднім роком або плановим, індексний, балансовий, елімінування, функціонально-вартісний, економіко-математичний, групування, деталізації та узагальнення. До методів прогнозування характерні такі засоби як нормативний, екстраполяційний, інтерполяційний, експертний, оцінки технічних стратегій. Для управління персоналом характерні засоби адміністративні, економічні та соціально-психологічні. Для управління якістю використовуються засоби логічних діаграм, кореляційного поля, гістограм, сітьові моделі, матриці двуфакторні, ситуаційні графіки, блок-схеми. В метод організації процесів входить планування та його компоненти.

Питання для самоконтролю

 1. Сутність методу аналізу в управління конкурентоспроможністю.

 2. Сутність методу прогнозування в управління конкурентоспроможністю.

 3. Сутність методу управління персоналом.

 4. Метод управління якістю.

 5. Метод організації виробництва.

Завдання для самостійної роботи

 1. Принципи планування конкурентоспроможності.

 2. Принципи економічного обґрунтування конкурентоспроможності.

 3. Принципи управління якістю продукції.

 4. Принципи ресурсозбереження.

 5. Принципи оцінки конкурентоспроможності.

 6. Принципи управління об’єктами.

Літертура

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28]

Тема 3: Конкурентоспроможність продукції, її сутність та значення на сучасному етапі

Мета: поглибити та систематизувати знання з питань управління потенціалом за вартісними критеріями

План вивчення теми

 1. Необхідність використання наукових підходів та додержання принципів управління конкурентоспроможністю підприємства.

 2. Властивості системного підходу.

 3. Принципи логічного підходу.

 4. Чинники, які визначають повноту і глибину використання ділового підходу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі вивчення даної теми необхідно визначити для деяких підходів принципи, а для деяких – об’єктивні та суб’єктивні чинники, які визначають повноту та глибину їх використання. Необхідно також виявити взаємозв’язок та доповненість один одним, методи розробки норм, альтернативність функції управління таких як планування, організація процесів, облік, контроль, регулювання, координація, принципи створення та функціонування віртуальних організацій, випереджуючої бази порівняння, риси розвитку соціально-економічних систем.

Питання для самоконтролю

 1. Зміст і сутність інноваційного підходу.

 2. Сутність інтеграційного підходу.

 3. Сутність системного підходу.

 4. Сутність маркетингового (ділового підходу).

Завдання для самостійної роботи

 1. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 2. Логічний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 3. Інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 4. Інтеграційних підхід до управління конкурентоспроможністю.

 5. Маркетинговий підхід до управління конкурентоспроможністю.

 6. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 7. Ситуаційний (варіаційний) підхід до управління конкурентоспроможністю.

 8. Нормативний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 9. Директивний підхід до управління конкурентоспроможністю.

Соседние файлы в папке учеба