Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Тести для самоконтролю знань

  1. Фінансовий план реалізації проекту відображає:

а) обсяг грошових потоків – надходжень і платежів за даним проектом;

б) обсяг прибутку, отриманого за даним проектом;

в) ефективність капітальних вкладень, здійснених в ході реалізації проекту.

  1. Сальдо надходжень і платежів за поточною діяльністю – це:

а) різниця між інвестованими власними коштами і обсягом інвестицій;

б) сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань по роках;

в) різниця між сумою позичених коштів і сумою коштів, необхідних для погашення боргу, сплати відсотків і дивідендів акціонерам.

  1. Сальдо інвестиційної діяльності – це:

а) різниця між інвестованими власними коштами і обсягом інвестицій;

б) сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань по роках;

в) різниця між сумою позичених коштів і сумою коштів, необхідних для погашення боргу, сплати відсотків і дивідендів акціонерам.

  1. Сальдо фінансової діяльності – це:

а) різниця між інвестованими власними коштами і обсягом інвестицій;

б) сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань по роках;

в) різниця між сумою позичених коштів і сумою коштів, необхідних для погашення боргу, сплати відсотків і дивідендів акціонерам.

  1. Проект є ефективним з точки зору інвестора, якщо:

а) ЧДД (чистий дисконтований дохід) > 0;

б) ЧДД = 0;

в) ЧДД < 0.

  1. Критерієм ефективності неприбуткових інвестиційних проектів є:

а) зменшення строку реалізації проекту;

б) зниження витрат на досягнення відповідного соціального, науково-технічного або екологічного ефекту реалізації даних проектів;

в) пропорційний розподіл платежів між усіма учасниками протягом всього періоду життя проекту.

  1. Строк корисного використання об’єкту визначається:

а) законодавством України;

б) підприємством при його прийнятті до бухгалтерського обліку;

в) технічним паспортом об’єкту.

  1. Чиста поточна вартість – це:

а) відношення прибутку від реалізації проекту до витрат на його реалізацію;

б) відношення очікуваної суми надходжень від реалізації проекту до суми витрат на його реалізацію;

в) прибуток від проекту, приведений до справжньої вартості грошових надходжень.

  1. Доходність фондового портфелю визначається трьома величинами:

а) очікуваною, можливою і середньою;

б) максимальною, мінімальною і середньою;

в) прогнозованою, мінімальною і середньою.

  1. Очікувана (мінімальна) доходність – це:

а) точка беззбитковості;

б) сума коштів, яку планують одержати при введенні об’єкта в експлуатацію;

в) величина, яка буде отримана по закінченні строку життя портфелю.

Перелік рекомендованих джерел

[11, 12, 13, 25, 26, 38]

Тема 9: Фінансування інвестицій в оборотний капітал Програмна анотація

9.1. Загальна характеристика інвестицій в оборотні активиі моделювання поточних фінансових потреб

9.2. Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями

9.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів

Основні терміни і поняття

Інвестиції в оборотні активи; елементи концепції управління оборотними активами корпорацій; виробничий (операційний) цикл оборотних активів; фінансовий цикл оборотних активів; фактори впливу на склад і структуру оборотних активів; управління готівкою; моделювання поточних фінансових потреб; маржинальний дохід; спонтанне фінансування; агресивна модель управління оборотними активами; консервативна модель управління оборотними активами; помірна модель управління оборотними активами; абсолютне вивільнення оборотних активів; відносне вивільнення оборотних активів; фактори впливу на ефективність використання оборотних коштів; коефіцієнти оборотності.