Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Тести для самоконтролю знань

 1. Концепція управління оборотними активами – це:

а) забезпечення підприємства мінімальним обсягом грошових ресурсів для підтримки його постійної платоспроможності (ліквідності);

б) безперебійне забезпечення виробництва запасами;

в) принципи використання оборотного капіталу підприємства.

 1. Повний цикл обороту оборотних активів характеризує:

а) час отримання коштів від дебіторів;

б) час руху коштів підприємства;

в) тривалість перебування коштів у незавершеному виробництві.

 1. Виберіть правильне твердження:

а) чим вищий показник наявності чистого оборотного капіталу, тим більший ступінь сталості фінансового стану підприємства;

б) чим нижчий показник наявності чистого оборотного капіталу, тим більший ступінь сталості фінансового стану підприємства;

в) фінансовий стан підприємства не залежить від наявності чистого оборотного капіталу.

 1. Фінансовий цикл – це:

а) проміжок часу, протягом якого здійснюється повний оборот оборотних коштів;

б) розрив часу між строком платежу за своїми зобов’язаннями перед постачальником і отриманням грошей від покупців (дебіторів);

в) проміжок часу між вкладанням коштів в цінні папери та отриманням відсотків за ними.

 1. Поточні фінансові потреби – це:

а) різниця між коштами, що авансовані у оборотні активи і сумою дебіторської заборгованості;

б) потреби в оборотних активах на поточний місяць;

в) різниця між коштами, що авансовані у оборотні активи і сумою кредиторської заборгованості за товарними операціями.

 1. Дебіторська заборгованість залежить від:

а) обсягу виробництва і продажу;

б) від обсягу кредиторської заборгованості;

в) від валюти балансу.

 1. Виберіть правильне твердження:

а) чим менший обсяг маржинального доходу, тим в більшому ступені кредит постачальників може компенсувати дебіторську заборгованість покупців;

б) чим більший обсяг маржинального доходу, тим в більшому ступені кредит постачальників може компенсувати дебіторську заборгованість покупців;

в) ступінь компенсації дебіторської заборгованості покупців кредитом постачальників не залежить від обсягу маржинального доходу.

 1. Наявність зайвих оборотних коштів:

а) позитивно впливає на рівень їх доходності;

б) не впливає на рівень доходності;

в) негативно впливає на рівень доходності.

 1. Характерними ознаками консервативної політики управління оборотними активами є те, що підприємство:

а) стримує зростання поточних активів і прагне їх мінімізувати;

б) не обмежує зростання обсягу оборотних активів і накопичує запаси сировини, матеріалів і готової продукції;

в) стимулює зростання поточних активів і прагне їх максимізувати.

 1. Характерними ознаками агресивної політики управління оборотними активами є те, що підприємство:

а) стримує зростання поточних активів і прагне їх мінімізувати;

б) не обмежує зростання обсягу оборотних активів і накопичує запаси сировини, матеріалів і готової продукції;

в) стимулює зростання поточних активів і прагне їх максимізувати.

 1. Ознакою агресивної політики управління короткостроковими пасивами є:

а) нейтральна питома вага кредитів і позик у валюті балансу;

б) відсутність або низька питома вага короткострокових кредитів і позик у валюті балансу;

в) значна питома вага короткострокових кредитів і позик в загальній сумі джерел фінансування.

 1. Ознакою консервативної політики управління пасивами є :

а) нейтральна питома вага кредитів і позик у валюті балансу;

б) відсутність або низька питома вага короткострокових кредитів і позик у валюті балансу;

в) значна питома вага короткострокових кредитів і позик в загальній сумі джерел фінансування.