Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

7.4. Показники ефективності використання позикового капіталу

Для оцінки ефективності позичених коштів застосовують систему аналітичних показників. Найголовнішими з них є такі.

1. Коефіцієнт фінансової напруженості (Кфн):

, (7.9)

Показує долю позикових коштів у валюті балансу позичальника. Рекомендоване значення показника не більше 0,5.

2. Коефіцієнт співвідношення між довгостроковим і короткостроковим позиковим капіталом (Кс):

, (7.10)

де ДПК – довгостроковий позичений капітал за бухгалтерським балансом на останню звітну дату;

КПК – короткостроковий позичений капітал за бухгалтерським балансом на останню звітну дату.

Даний показник індивідуальний для кожного позичальника і аналізується за ряд періодів.

3. Коефіцієнт залучення коштів (Кзк):

, (7.11)

де КПК – короткострокові позичені кошти зі строком погашення до 12 місяців за бухгалтерським балансом клієнта на останню звітну дату;

ОА – оборотні активи за бухгалтерським балансом позичальника на останню звітну дату.

Цей показник характеризує ступінь фінансової незалежності позикоодержувача від позикових коштів. Чим нижчий рівень даного коефіцієнту, тим вища кредитоспроможність позичальника.

Рекомендоване значення показника не більше 0,7 (70%).

4. Розраховують також коефіцієнт залучення коштів у частині покриття запасів (КЗК):

, (7.12)

де ЗК – залучені кошти за балансом на останню звітну дату.

Доля власних оборотних коштів у покритті запасів має складати не менш 50%, останні 50% відшкодовують короткостроковими позиками банку і кредиторською заборгованістю за товарними операціями. Власні обороні кошти виражають різниці між оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями за пасивом балансу.

    1. Узагальнений коефіцієнт фінансової стійкості УКФС визначають за формулою:

, (7.13)

де ВК – власний капітал за балансом позичальника;

ДЗ – довгострокові зобов’язання за балансом позичальника.

Даний коефіцієнт відображає ту частину активу балансу, яку покривають за рахунок найбільш стійких джерел. Рекомендоване значення коефіцієнту – 0,7 (70%).

    1. Коефіцієнт капіталізації (КК):

, (7.14)

Даний показник концентрує увагу на використанні клієнтом постійних джерел фінансування. Він характеризує ступінь залежності корпорації від її довгострокових кредитів і позик у постійних (фіксованих) пасивах.

Цей показник індивідуальний для кожної окремої взятої корпорації.

    1. Коефіцієнт співвідношення боргу і обсягу продажу (КСБО):

(7.15)

До складу сукупних зобов’язань включають довгострокові і короткострокові позичені кошти. Взаємозв’язок між сукупним боргом і обсягом продажу полягає в тому, що від останнього параметру у кінцевому підсумку залежить обсяг грошових коштів, необхідних для погашення боргових зобов’язань. Якщо зобов’язання корпорації збільшуються пропорційно обсягу продажу, то фінансовим менеджерам потрібно буде компенсувати видатки на збільшення боргу або шляхом пошуку більш дешевих джерел кредиту, або шляхом зниження умовно постійних витрат, щоб більша частина доходів від продажу трансформувалася у прибуток.

    1. На рівень ліквідності балансу позичальника має значний вплив строк надання позики. Середній період надання кредиту може бути встановлений за формулою:

(7.16)

Тривалість періоду: рік – 360 днів, півріччя – 180 днів, квартал – 90 днів.

Розглянуті показники аналізують за декілька періодів (кварталів, років) і роблять висновок про поточну і потенційну кредитоспроможність позичальника.