Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Перелік рекомендованих джерел

[12, 13, 17, 22, 28, 33, 36, 38]

Тема 7: Управління позиковим капіталом Програмна анотація

7.1. Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення

7.2. Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик

7.3. Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні залученим капіталом

7.4. Показники ефективності використання позикового капіталу

Основні терміни і поняття

Позиковий капітал; оцінка вартості залучення позикового капіталу; короткострокові кредити; короткострокові позики; довгострокові кредити; довгострокові позики; кредиторська заборгованість; облігаційні позики; типи облігацій; ефект фінансового важеля; показники ефективності використання позикового капіталу; коефіцієнт фінансової напруженості; коефіцієнт співвідношення довгострокового і короткострокового позикового капіталу; коефіцієнт залучення коштів в частині покриття запасів; узагальнений коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт капіталізації; коефіцієнт співвідношення боргу і обсягу продаж; середній строк надання кредиту.

7.1. Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення

До складу позикового капіталу корпорації включають:

  1. короткострокові кредити і позики;

  2. довгострокові кредити і позики;

  3. кредиторську заборгованість (виступає у формі залучених коштів).

Короткострокові кредити і позики є джерелом покриття оборотних активів. Короткостроковою вважається заборгованість по одержаних кредитах і позиках, строк погашення якої згідно умов договору не перевищує 12 місяців.

Довгостроковий позиковий капітал (у формі кредитів і позик) спрямовується на фінансування необоротних (капітальних) і частини оборотних активів. Довгострокові кредити і позики показують у бухгалтерському балансі як довгострокові зобов’язання зі строком погашення більше 12 місяців після звітної дати.

У порівнянні з фінансуванням через позики, що залучають з фондового ринку (емісія корпоративних облігацій), використання довгострокових кредитів забезпечує позичальнику такі переваги:

  1. відпадають витрати на печать документарних емісійних цінних паперів, їх розміщення, оплату послуг фінансових посередників;

  2. правові відносини між позичальником і кредитором відомі небагатьом особам;

  3. умови надання кредиту визначаються партнерами по кожній кредитній угоді;

  4. зменшується строк між поданням заяви і одержанням кредиту від банку у порівнянні з надходженням коштів з фондового ринку.

Різноманітність джерел і умов надання позикового капіталу у формі банківських кредитів передбачає необхідність порівняльної оцінки ефективності формування позикових коштів.

Вартість банківського кредиту визначають на основі процентної ставки („ціни кредиту”), яка формує основні видатки позичальника з обслуговування боргу.

Ця ставка в процесі оцінки потребує ряд уточнень. Вона має бути:

  • збільшена на розмір інших витрат позичальника, зумовлених кредитною угодою (наприклад, страхування кредиту за рахунок позичальника);

  • знижена на ставку податку на прибуток з метою відображення реальних витрат позичальника по залученню кредиту.

З урахуванням цих положень вартість позикового капіталу у формі банківського кредиту визначають за формулою:

, (7.1)

де ПКБК – вартість позиченого капіталу, який залучають у формі банківського кредиту;

Сп – ставка проценту за банківський кредит, %;

ПП – ставка податку на прибуток, долі одиниці;

РВБК – рівень витрат позичальника по залученню банківського кредиту в його сумі, долі одиниці.

Приклад. СП = 27,5%; ПП = 0,25; РВБК = 0,02.