Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
798.21 Кб
Скачать

2. Українська мова серед інших мов

Усі мови світу вчені класифікують за двома ознаками: походжен-ням (генеалогією) й типом, будовою (типологією).

За походженням українська мова належить до індоєвропейської сім´ї. Є ще угро-фінська, тюркська, іберійсько-кавказька, семітохаміт-ська, монгольська, малайсько-полінезійська, китайська, тібетська та інші сім´ї мов. Окрему сім´ю становить японська мова. До індоєвро-пейської сім´ї належить кілька груп мов: слов´янська, романська, германська, балтійська, кельтська, індійська, іранська, грецька, вірмен-ська, албанська та ін.

Слов´янська група мов складається з трьох підгруп: східно-слов´янської, західнослов´янської, південнослов´янської. До східно-слов´янської підгрупи належать мови: українська, російська, білорусь-ка; до західнослов´янської – польська, чеська, словацька, кашубська, верхньо- та нижньолужицька (Німеччина); до південнослов´янської – болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська, старо-слов´янська.

Усі слов´янські мови мають одне джерело – праслов´янську або спільнослов´янську основу, яка існувала у вигляді слов´янських племін-них мов приблизно з середини ІІІ тисячоліття до н.е. і до V століття н.е. З перетворенням і формуванням слов´янських племен в окремі народності сформувалися й усі слов´янські мови. Процес цей був

тривалим і неоднаковим для всіх народів. Кожна із слов´янських мов зберегла багато спільних рис, зокрема основні закономірності у фонетиці, граматиці, лексиці, але набула й своїх рис, мала свої тен-денції розвитку, поповнила лексику, збагатила виражальні засоби.

Наприклад, близькоспорідненість східнослов´янських мов (україн-ської, російської і білоруської) проявляється у тому, що більшість слів у них дуже подібна і звучанням, і значенням.

Порівняймо:

в укр. мові в рос. мові в білоруській мові

рука рука рука

голова голова галава

розум разум розум

вівторок вторник ауторак

молодий молодий маладі

добрий добрый добры

гриміти греметь гремець

він он ён

що что што

Список слів, спорідненість яких в усіх трьох мовах одразу ж впадає в око, можна продовжити і далі.

Деякі слова, форми і звуки однакові або дуже близькі в україн-ській і білоруській мовах, мають істотні відмінності в російській.

Порівняймо:

в укр. мові в рос. мові в білоруській мові

скорочення сокращение скарачение

сором стыд сорам

око глаз вока

питання вопрос пытание

шлях путь шлях

батько отец бацька

І навпаки, окремі слова й форми, однакові або дуже близькі в російській і українській мовах, мають істотні відмінності в білоруській.

Порівняймо:

в укр. мові в рос. мові в білоруській мові

успіх успех поспех

звучати звучать гунаць

прикрасити украсить упрыгожиць

знання знание веды

підготовка подготовка падрыхтоука

стаття статья артыкул

Є, звичайно, і такі слова, що не збігаються в жодній із трьох мов. Порівняймо:

в укр. мові в рос. мові в білоруській мові

останній последний апошні

одного разу однажды аднойчы

першоджерело первоисточник першокрыніца

заздалегідь заранее загадзя

Багато спільних рис є у фонетиці, словотворі, морфології і синтак-сисі української, російської і білоруської мов.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Украинский_язык