Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Украинский_язык / завд осень 5 сем

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
53.76 Кб
Скачать

Завдання з дисципліни

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Усі факультети

Усі спеціальності

Кафедра:

Курс: 3

Навчальний рік: 2014-2015

Семестр: 5-й 2012 рік набору

Семестровый контроль: екзамен

Заг. кількість годин 126

Форма роботи

ПІБ викладача

Контактний телефон

Електронна адреса

Skype

Практичні заняття

Грабовенко І.С.,

Фурманюк В.Ф.

Алтухов В.М.

мб.: 066 9042808

мб.: 050-809-12-03

мб.: 093-551-59-78

lehre@mail.ru

valent_dn@mail.ru

Календарний план навчальних занять:

№ заняття

Тематичний план

Форма звітності

№ 1

Тема Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Документ як основний вид ділового мовлення. Вимоги до документів. Композиційні особливості документів. Складання заяв. Переклад фахових текстів // Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки/ Мачай Т.О. та ін. .- Донецьк .: ДонНТУ, 2006.-207 с.

1, 110-113; 120-121

1.Документ як основний вид ділового мовлення

с.110-113;

Виконання завдань: завд. 1,2,.4 с.110-113;

2. Виконання завдань завд. 3 с.111;

3. Відповіді на контрольні питання с.113

4. Аналіз і складання документів (заява) завд.1, 2 с. 119-121.

5. Переклад фахових текстів

Паперовий варіант

(Електронний варіант )

№ 2 - 3

Тема. Особливості вживання і правопису власних назв у професійному і діловому спілкуванні. // Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки/ Мачай Т.О. та ін. .- Донецьк .: ДонНТУ, 2006.-207 с.

С. 129-141

1. Вживання і правопис власних назв. Особливості оформлення власних назв. с. 129 - 130

2. Правопис географічних назв, с. 131 – 132

3. Узгодження в географічних назвах, с. 132 – 133.

4. Правопис і відмінювання українських прізвищ, с. 133 – 135

5. Особливості написання російських прізвищ українською мовою, с. 135 – 136.

6. Правопис імен в українській мові, с.137

7. Утворення та відмінювання імен по батькові, с. 137.

8. Складання автобіографії, с. 141

9. Виконання вправ, впр. 3,4 с. 140.

10. Переклад текстів.

№ 4

Тема. Функціонування іменників і прикметників у професійному і діловому мовленні. Складання резюме // Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки/ Мачай Т.О. та ін. .- Донецьк .: ДонНТУ, 2006.-207 с.

Виконання лексико-граматичних вправ.

113 – 119; 122 - 129

1. Функціонування іменників у професійному і діловому мовленні, с. 113 - 116

2. Функціонування прикметників у професійному і діловому мовленні, с. 122 - 123

3. Складання резюме, с. 124 - 128

4. Виконання вправ, впр. 2, 3 с. 117; впр. 5, 7, 8 с. 118 – 119; впр. 1, 2 с. 123; впр. 5 с. 124.

5. Переклад фахових текстів.

№ 5

Тема. Вживання займенників, числівників у науковому і діловому мовленні. Складання пояснювальної записки. // Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки/ Мачай Т.О. та ін. .- Донецьк .: ДонНТУ, 2006.-207 с.

С. 142 – 157; 159 - 164

1. Особливості використання числівників, с. 142 - 154

2. Функціонування займенників у наукових і ділових текстах, с. 159 - 161

3. Складання пояснювальної записки, с. 163 – 164

4. Виконання вправ, завд. 8, с. 154; впр. 1, 3, 4 с. 154 – 155; впр. 12, 16 с. 156 – 157; впр. 3, 4 с. 161 – 162.

5. Переклад фахових текстів.

№ 6

Тема. Функціонування дієслів і дієслівних форм у ділових і наукових текстах. Складання службової записки // Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки/ Мачай Т.О. та ін. .- Донецьк .: ДонНТУ, 2006.-207 с.

С. 165 - 170

1. Функціонування дієслів і дієслівних форм у ділових і наукових текстах, с. 165 – 166.

2. Складання службової записки, с. 169

3. Виконання вправ, впр. 2, 3, 4, 5 с. 167 – 168

4. Переклад фахових текстів.

№ 7

Тема. Синтаксичні засоби наукового та ділового мовлення. Класифікація листів // Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки/ Мачай Т.О. та ін. .- Донецьк .: ДонНТУ, 2006.-207 с.

С. 170 – 183

1. Синтаксичні особливості наукового і ділового текстів. Особливості синтаксису простого речення. С. 170 – 173; завд. 3, с. 173.

2. Укладання листів. С.175 – 179.

3. Виконання вправ, впр. 1, 2, 3 с. 173 – 174.

4. Переклад фахових текстів.

№ 8

Тема. Документація з кадрово-контрактних питань та розпорядча документація // Бибик С.П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – Київ: Довіра, 1997.

С. 50 – 62

1. Контракти, с. 50 – 52

2. Особові листки, с. 53 – 55

3. Угоди, с. 55 – 59

4. Укладання характеристики, с. 60

5. Типові мовні звороти, с. 60 – 62.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Украинский_язык