Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
798.21 Кб
Скачать

Контрольні питання

  1. Що означає слово “документ” ?

  2. Які функції виконує документ ?

3. Які вимоги ставлять до документів ? Охарактеризуйте їх.

4. За якими ознаками розрізняють документи ?

5. Які види текстів виділяють за способом викладу інформації ?

Завдання

1. Проаналізуйте тексти документів. Назвіть, які з наведених у тексті лекції вимоги до документа порушені. Арґументуйте свою точку зору.

Доручення

Я. Гонтар Іван Данилович, знаходжусь в лікарні і дуже хворію: болить голова, суглоби. Тому доручаю своєму братові Гонтарю Миколі Даниловичу одержати на Донецькому заводі холодильників належну мені зарплату за серпень 2001 р.

10.09.2001р. Гонтар

Заява

Ректорові ДонНТУ

Від Петренка Власа Дмитровича

Прошу прийняти мене на роботу. До заяви додаю: паспорт, диплом, довідку.

Петренко 20.05.02

2. Прочитайте подані нижче документи. Поясніть їх при-значення.

Дільниця ВТБ Директорові шахти

ім. В.М. Бажанова

п. Нечипору М.В.

Д о п о в і д н а з а п и с к а

12.02.01

Про стан протипожежного

захисту шахти

Відповідно до розпорядження технічного директора ДХК “Макіїв-вугілля” про надання до 01.06.99 інформації з питань організації проти-пожежного захисту шахти проведено відповідну перевірку.

Перевіркою було встановлено, що шахта укомплектована проти-пожежними засобами на 80 %.

Начальник ВТБ В.П. Сивенко

Донецьке акціонерне

товариство “Вінтер”

Н а к а з

27.08.01 № 95 – К м. Донецьк

Про особовий склад

П Р И З Н А Ч И Т И:

Іллєнко Вікторію Михайлівну на посаду економіста планового відділу з 27 серпня ц.р. з двотижневим випробувальним терміном з окладом 200 грн на місяць.

Підстава: заява Іллєнко В.М. з візами начальника відділу кадрів і начальника планового відділу.

З наказом ознайомлена Проект наказу вносить

___________________В.М. Іллєнко Начальник ВК

(підпис) М.М. Петренко

Генеральний директор

ВАТ «Вінтер» (підпис) В.А. Калитан

Проект наказу погоджено:

Головний бухгалтер Юрист

(підпис) О.П. Петрова (підпис) Т.Б. Нечипоров

3. Проаналізуйте тексти документів, назвіть способи викладу інформації, що використані в них. Арґументуйте свою точку зору.

ДХК “Торезантрацит” Начальникові САІС

м. Торез, вул. Енгельса, 83 ДХК “Торезантрацит”

Відділ аналізу Проскуренко Л.М.

оперативної інформації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Украинский_язык