Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
53
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Завдання № 3 до теми 3 “бухгалтерський баланс”

Вправа 3.1. Складання балансу на підставі інвентарних даних

Треба: скласти баланс підприємства ВАТ “Альянс” за наведеними в табл. 3.1 даними (в грн.).

Таблиця 3.1 – Дані для складання Балансу ват “Альянс” станом на 31.12.200 х року, грн.

Дані про підприємство

Варіант

1

2

3

4

5

1) Виробничі запаси

24 020,0

4 083,4

10809,0

6 485,4

4 804,0

2) Прибуток

5 070,0

861,9

2281,5

1 368,9

1 014,1

3) Розрахунки з підзвітними особами

195,0

33,15

87,75

52,65

39,0

4) Розрахунки з оплати праці

4 810,0

817,7

2164,5

1 298,7

962,0

5) Поточний рахунок

12 350,0

2 099,5

5557,5

3 334,5

2 470,0

6) Розрахунки з кредиторами

351,0

59,67

157,95

94,77

70,1

7) Розрахунки з дебіторами

17 000,0

2 890,0

7 650,0

4 590,0

3 400,0

8) Статутний капітал

175 500,0

29 835,0

78 975,0

47 385,0

35 100,0

9) Основні засоби

130 446,0

22 175,82

58 700,7

35220,42

26 089,2

10) Витрати майбутніх періодів

1 200,0

104,0

540,0

324,0

200,0

11) Каса

520,0

188,4

234,0

140,4

144,0

Вправа 3.2. Зміни, які відбуваються в балансі підприємства

Треба: 1) визначити вплив на бухгалтерський баланс кожної з наведених операцій підприємства ВАТ “Альянс”, які мали місце у звітному періоді (200 Х+1 р.), грн.:

  • придбані покупні напівфабрикати у постачальників (розрахунок за них не здійснений) – 25 000;

  • нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 32 000;

  • з заробітної плати працівників утримано прибутковий податок – 4 000;

  • видана підзвітній особі сума на відрядження з каси підприємства – 120;

  • зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку – 15 000;

  • відпущені матеріали зі складу у виробництво – 2 800;

  • повернуто до каси залишок невикористаних підзвітних сум – 10;

  • отримані в касу підприємства з поточного рахунку у банку грошові кошти для виплати заробітної плати – 3 000;

  • виплачена персоналу заробітна плата – 2 990;

2) вказати їх типи, використовуючи для цього табл. 3.2,

Таблиця 3.2 – Зміни в балансі під впливом господарських операцій

Зміст господарських

операцій

Сума, грн.

Зміни в балансі

Тип

змін

Актив

Пасив

збіль-шення

змен-шення

збіль-шення

змен-шення

……………………

…..

3) скласти баланс на кінець звітного періоду, використовуючи дані з вправи 3.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.