Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Таблиця 4.2 – Рахунки та їхні коди

Код рахунка

Назва рахунка

Код рахунка

Назва рахунка

1

2

1

2

Знос основних засобів

Додатковий капітал

Розрахунки з оплати праці

Сировина і матеріали

Готова продукція

Розрахунки зі страхування

Каса

Рахунки в банках

Основні засоби

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з різними дебіторами

Виробництво

Статутний капітал

Розрахунки з постачальниками і

підрядниками

Короткострокові позики

Резервний капітал

Методичні вказівки до виконання вправи 4.3

Застосуйте для виконання вправи План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Вправа 4.4. Використання Інструкції по застосуванню Плану рахунків

Треба: 1) відкрити “Т”-рахунки по кожному з наведених в табл. 4.2 рахунків синтетичного обліку та вказати, де відбувається отримання коштів по них, а де – їхня витрата;

2) пояснити, до яких класів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку належать рахунки бухгалтерського обліку: 201, 511, 80, 501, 99, 92, 722, 661, 651, 23, 131, 102, 154, 44, 311, 301, 25, 40, 361, 631;

3) розібрати, для чого призначений кожний рахунок (див. першу та другу вимоги вправи), що означають їх дебетові та кредитові обороти, які з перелічених нами рахунків не повинні мати залишків і чому так відбувається.

Методичні вказівки до виконання вправи 4.4

Під час виконання вправи застосовуйте Інструкцію про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Вправа 4.5. “Синтетичні та аналітичні рахунки”

Треба: 1) відкрити перелічені синтетичні рахунки бухгалтерського обліку: 60, 95, 93, 70, 66, 65, 131, 10, 15, 30, 02, 43, 26, 13, 44, 46, 39, вказавши їхній код та назву;

2) визначте, до якої класифікації рахунків вони належать (див. вправу 4.1), чому, як вони використовуються;

3) до чотирьох-п’яти з них, на ваш вибір, відкрийте декілька аналітичних рахунків та поясніть, для чого вони потрібні.

Завдання № 5 до тем 6 “первинне спостереження” та

7 “ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

Вправа 5.1. “Документообіг”

Треба: за допомогою рис. 5.1 представити у схематичному вигляді послідовність стадій документообігу умовного державного підприємства “Сокіл”.

Рис. 5.1 – Стадії документообігу на державному підприємстві “Сокіл”

Методичні вказівки до виконання вправи 5.1

Відомі наступні стадії документообігу бухгалтерських документів на підприємстві: обробка документів; виписка документів; прийом документів; здача документів до архіву; перевірка правильності складання документів; відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, що були оформлені документально. Використайте цю інформацію для виконання вправи.

Вправа 5.2. “Заповнення видаткового касового ордера”

Вихідні дані. Працівник служби постачання матеріальних ресурсів фірми “Байкал” Ващенко Олесь Петрович був відправлений у службове відрядження до м. Полтава, на підприємство ВАТ “Луга”, для укладання договору про поставку комплектуючих виробів. Про службове відрядження Ващенка О.П. 11 березня 200Х року був складений та підписаний керівником фірми „Байкал” відповідний наказ. Касир цього підприємства Сидоренко Валентина Йосиповна 12 березня 200Х року видала Ващенку О.П. з каси суму 350 грн.00 коп. на відрядження.

Документ, на підставі якого Ващенко О.П. отримав гроші з каси: паспорт серії ММ, № 325578, виданий 25.07.2000 року ЦВМ Київського РВХМУ УМВС України в Харківській обл.

Треба: заповнити видатковий касовий ордер № 81 на видачу коштів під звіт (на відрядження) у сумі 350 грн., додаток А.