Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
53
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Таблиця 1.1 – Зовнішні користувачі інформації про діяльність підприємства

Користувачі

1) з прямим фінансовим інтересом

2) з непрямим фінансовим інтересом

3) без фінансового інтересу

….

….

….

Вправа 1.5. “Користувачі та інформація, що ними використовується”

Треба: визначити користувачів інформації для кожного з її видів. У табл. 1.2 слід зазначити відповідного користувача інформації навпроти кожного окремого її виду.

Таблиця 1.2 – Користувачі та вид економічної інформації, що їх цікавить

Вид інформації

Користувачі інформації

1

2

 1. Середня заробітна плата на підприємстві

 1. Обсяги виробництва

 1. Строки та інші умови окупності коштів, що були вкладені підприємством у розвиток іншого підприємства

 1. Удосконалення технологічного процесу

 1. Кількість робітників підприємства

 1. Розмір кредиту

Продовження табл. 1.2

1

2

 1. Платоспроможність підприємства

 1. Здатність підприємства сплачувати відсотки за кредит банку

 1. Надійність у поставках матеріалів

 1. Кваліфікація робітників підприємства

 1. Розмір дивідендів по акціях

 1. Фінансова стійкість

 1. Умови праці у складальному цеху

 1. Обсяги реалізованої продукції

 1. Здатність підприємства реагувати на зміни в економіці

 1. Перспективи розвитку підприємства

 1. Валові доходи і валові витрати підприємства

 1. Частина прибутку, що використовується для розвитку підприємства

 1. Умови виникнення у підприємства дебіторської заборгованості

 1. Збитки підприємства у звітному періоді

Вправа 1.6. “Вимоги до бухгалтерського обліку”

Треба: за допомогою табл. 1.3 пов'язати вимоги, перелічені нижче, з їх характеристикою. Для цього проставити ліворуч від терміну відповідну літеру.

Таблиця 1.3 – Вимоги до бухгалтерського обліку та їх характеристика

Вимога

Літера правильної відповіді

Характеристика

1

2

3

1. Своєчасність

(А) Ця вимога означає, що при достатній повноті та своєчасності облік має здійснюватися при мінімальних витратах

Продовження табл.1.3

1

2

3

2. Економічність і раціональність обліку

(Б) При невиконанні цієї вимоги неможливо робити правильні висновки щодо виконання плану та відхилення від нього

3. Порівняність показників обліку з показниками плану

(В) Облік має охоплювати всі сторони господарської діяльності, забезпечуючи необхідну інформацію, але без надмірної деталізації показників

4. Достовірність і правдивість облікових даних

(Г) Тільки за умови наявності цієї вимоги облікова інформація може бути використана для дійового контролю за виконанням планових завдань, усунення недоліків, виявлення резервів і вжиття заходів щодо подальшого покращання господарської діяльності підприємства

5. Оперативність

(Д) Надання всієї облікової інформації, що необхідна для управління виробництвом, а також всієї облікової інформації ─ зовнішнім користувачам, за умови недопущення зайвої інформації, виключення повторів і непотрібних показників

6. Повнота облікової інформації

(Є) Об'єктивна вимога господарювання, невиконання якої призводить до неточностей у справі управління і контролю за діяльністю підприємства, полягає у реальному дійсному відображенні господарських фактів в обліку

7. Точність та об’єктивність даних

(Ж) Забезпечується документуванням усіх господарських операцій, правильним проведен-ням інвентаризації, бухгалтерських записів, оцінки, калькулювання, розподілу витрат

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.