Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Таблиця 2.1 – Дані для складання балансу ват “Електробритва” на 31.12. 200 (х-1) року, грн.

Стаття балансу та рахунки, що входять

до її складу

Варіант завдання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

1. Основні засоби:

залишкова вартість (розрахунково: рядок 031 балансу за вираховуванням рядка 032)

6 231 500

1 903 340

661 054

4 100 000

3 558 180

первісна вартість (сальдо рахунку 10)

1 5262 200

1 4403 740

1 063 100

5 300 000

8 098 960

знос (частка сальдо рахунку 13, що відноситься до основних засобів)

9 030 700

12 500 400

402 046

1 200 000

4 540 780

2. Запаси:

2.1 виробничі запаси (сальдо рахунків 20, 22), у тому числі

1 194 300

70 000

109 620

95 000

85 600

- сировина і матеріали

869 500

50 000

93 220

70 000

60 000

- малоцінні та швидкозношувані предмети

324 800

20 000

16 400

25 000

25 600

2.2 незавершене виробництво (сальдо рахунку 23)

656 500

130 000

164 700

240 000

40 000

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

6

2.3 готова продукція (сальдо рахунків 26, 25)

997 000

292 100

543 000

620 000

1 200 000

2.4 товари (сальдо рахунка 28)

47 100

93 140

45 000

20 000

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість (розрахунково: рядок 161 балансу за мінусом рядка 162)

32 000

350 000

98 800

850 000

1 400 720

первісна вартість (сальдо рахунка 36)

32 000

350 000

98 800

850 000

1 400 720

резерв сумнівних боргів (сальдо рахунка 38)

0

0

0

0

0

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами (сальдо субрахунка 371)

5 200

34 650

8 000

5. Інша поточна дебіторська заборгованість (сума усіх субрахунків рахунка 37, окрім внесених до рядків 170, 180, 190, 200 балансу)

82 500

1 000

55 000

2 500

6. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (сума рахунків 30 і 31 у тій їхній частині, що належить до національної валюти), у тому числі:

- залишок по рахунка 301

- залишок по рахунка 311

176 000

800

175 200

2 257 640

2 750

2 254 890

2 812 061

1 100

2 810 961

1 000 800

2 800

998 000

150 000

740

149 260

БАЛАНС (код рядка 280)

9 422 100

5 004 080

4 572 025

6 950 800

7 365 000