Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Таблиця 6.2 – Операції тов “Світанок”за березень 200 х р., які стосуються процесу виробництва продукції

Зміст господарської

операції

Первинний документ

Сума,

грн.

1

2

3

8) Вартість матеріалів за обліковими цінами

20 000

Продовження табл. 6.2

1

2

3

9) Відпущені у виробництво за обліковими цінами матеріали деревина для виготовлення конкретного (одного) виду продукції

Лімітні, лімітно-забірні картки

20 000

10) Списуються на собівартість продукції відхилення транспортно-заготівельних витрат (визначити середній відсоток (%) відхилень)

Розрахунок бухгалтерії

11) Нараховані витрати по оплаті праці працівників, зайнятих виготовленням конкретного виду продукції

Розрахунково-платіжна

відомість

6 000

12) Відображена в обліку сума обов'язкових нарахувань витрат на фонд оплати праці виробничих працівників, зайнятих виготовленням конкретного виду продукції

Розрахунково-платіжна

відомість

13) Відображена сума амортизації устаткування, що використовується для випуску продукції (як виду загальновиробничих витрат)

Відомість нарахування зносу

1 800

14) Нараховані інші загальновиробничі витрати (витрата палива)

Розрахунково-платіжна відомість (вимоги, інші документи)

1 000

15) Списані відповідно до розрахунку підприємства суми загальновиробничих витрат:

а) змінні загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

1 000

б) постійні розподілені загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

2 000

в) постійні нерозподілені загальновиробничі витрати

Справка бухгалтерії

16) Оприбуткована готова продукція на склад в кількості 1 000 шт. Визначити собівартість готової продукції, якщо на кінець звітного періоду незавершене виробництво складає 700 грн.

Акт прийому-

передачі,

накладна

1 400

Довідково: Залишок незавершеного виробництва на 31.12 дорівнюється “0”.

Вправа 6.3. “Облік процесу реалізації продукції та визначення фінансового результату”

Таблиця 6.3 – Операції тов “Світанок”за березень 200 х р., які стосуються процесу реалізації продукції

Зміст господарської

операції

Первинний документ

Сума,

грн.

1

2

3

17) Відвантажена покупцям готова продукція

(за ціною реалізації, з ПДВ)

Накладна, рахунок

144 000

18) Відображені податкові зобов'язання з

ПДВ (20 %)

Податкова накладна

19) Собівартість реалізованої продукції (відображена вся готова продукція)

Розрахунок бухгалтерії

20) Відображені маркетингові послуги з пошуку покупців згідно акту виконаних робіт (оплата не проведена, без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт

1 400

21) Нарахована заробітна плата адміністраторам

Розрахунково-платіжна

відомість

5 600

22) Відображена в обліку сума обов'язкових нарахувань (витрат) на фонд оплати праці адміністраторів

23) Отримані аудиторські послуги (без урахування ПДВ)

Акт виконаних робіт

1 200

24) Списані на фінансові результати:

Розрахунок бухгалтерії

а) доходи від реалізації продукції

б)собівартість реалізованої продукції

в) адміністративні витрати

г) витрати зі збуту

25) Списується на рахунок нерозподіленого прибутку (збитку) отриманий фінансовий результат

Розрахунок бухгалтерії

26) Поступили на поточний рахунок грошові кошти в національній валюті

Виписування

з поточного рахунку

27) Сплачено з поточного рахунку:

Виписування

з поточного

рахунку

а) постачальникам

Продовження табл. 6.3

1

2

3

б) за навантажувально-розвантажувальні роботи при доставці сировини і матеріалів

в) за маркетингові послуги з пошуку покупців

г) за аудиторські послуги

28) Отримані з поточного рахунка в касу грошові кошти для оплати господарських потреб, заробітної плати

29) Видані з каси грошові кошти для погашення заборгованості з оплати праці