Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО 2006.rtf
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
888.15 Кб
Скачать

Вправа 6.4. “Облік господарських процесів”

Треба: використовуючи План рахунків бухгалтерського обліку, скласти кореспонденції рахунків з обліку основних господарських операцій (що стосуються обліку процесу постачання, обліку процесу виробництва, обліку процесу реалізації та визначення фінансового результату діяльності підприємства) окремо по кожному процесу:

а) застосовуючи рахунки 8 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку;

б) без рахунків 8 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Іі. Завдання для самостійної роботи іі.1. Розрахунково-практичне завдання до дисципліни “бухгалтерський облік”

Розрахунково-практичне завдання (далі ─ Завдання) запропоновано нами в 10 варіантах. Воно складається з двох взаємозв'язаних частин.

У першій його частині представлені початкові дані про фінансово-майновий стан і господарську діяльність умовного промислового підприємства: Баланс ВАТ “Електробритва” на початок звітного періоду (табл. 2.1) і опис всіх його господарських операцій за звітний рік (табл. 2.2).

У другій частині завдання знаходяться: Оборотна відомість ВАТ “Електробритва” (табл. 2.3), що є необхідною для складання Балансу підприємства на звітну дату.

Вирішення всього комплексу завдань розрахунково-практичного завдання обов'язково повинне бути послідовним, тобто, тільки на основі отримання результатів рішення по одному етапу завдання може виконуватись наступний його етап.

Вихідні дані

У запропонованому нами завданні умовним промисловим підприємством є акціонерне товариство відкритого типу ─ ВАТ “Електробритва”, як звітний період узятий 200 Х рік.

У таблиці 2.1 (гр. 4) “Баланс ВАТ “Електробритва” на 31.12. 200 Х р.”, в розрізі статей Балансу наведені залишки по рахунках умовного промислового підприємства на початок звітного періоду, тобто, на 01.01. 200 Х р.

Таблиця 2.2 містить комплекс умовних господарських операцій ВАТ “Електробритва” за 200 Х р.

В процесі виконання завдання необхідно:

1) відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 2.2) і показати графічно (за допомогою “Т”-рахунків) зміну залишків по

рахунках за звітний період (за 200 Х р.);

2) узагальнити в Оборотній відомості (табл. 2.3) інформацію про рух активів (ресурсів), капіталу і зобов'язань умовного підприємства на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного періоду;

3) скласти Баланс ВАТ “Електробритва” на звітну дату (на 31 грудня 200 Х року).

При виконанні завдання обов’язково слід використовувати типову форму Балансу (форму № 1) та необхідно керуватися рекомендаціями Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” з метою поглиблення практичної спрямованості завдання. Також обов’язково дотримуйтесь запропонованих нами методичних рекомендацій!

Етапи завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання

Етап 1. На початку виконання Завдання Ви повинні отримати реальний Баланс умовного підприємства ВАТ “Електробритва” на 01.01.200 Х р.

Для цього уважно ознайомтеся з усією інформацією таблиці 2.1. Ці дані необхідні для складання балансу ВАТ “Електробритва” станом на 31.12. 200 (Х-1) року.

У графі 1 таблиці 2.1 наведені статті Балансу підприємства на початок звітного періоду і рахунки, що входять до їх складу. Виберіть дані по статтях, що відносяться до Вашого варіанта, і перенесіть їх до Балансу типового вигляду ─ до форми 1 “Баланс”, до графи “На початок звітного періоду”, відповідно.

Примітка 1. Нагадаємо, що під час складання цього (початкового) Балансу підприємства слід використовувати єдиний грошовий вимірник ─ “тис. грн.”.

Етап 2. Далі ви повинні скласти бухгалтерські проведення до тих умовних господарських операцій ВАТ “Електробритва”, що мали місце в діяльності на-шого умовного підприємства протягом звітного періоду ─ 200 Х року (табл. 2.2).

Усі господарські операції виділені нами як окремі блоки (групи) відповідно до тих господарських процесів, до яких вони безпосередньо відносяться.

П е р ш і д в а б л о к и Завдання відносяться до процесу постачання на підприємство матеріально-сировинних ресурсів і необоротних активів.

Примітка 2. Слід пам'ятати про те, що більшість підприємств України (юридичні особи) є платниками податку на додану вартість (далі ПДВ). Ставка цього виду податку в Україні складає 20 % від вартості товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ). Отже, при купівлі будь-якого виду ТМЦ (включаючи матеріально-сировинні ресурси, продукти незавершеного виробництва інших підприємств, товари, а також різні види об'єктів основних засобів) у підприємства-покупця виникає податковий кредит з ПДВ. Його відображення в бухгалтерському обліку залежить від того, що є “першою подією” під час придбання та розрахунку: “спочатку гроші (оплата) ─ потім доставка” (передплата ТМЦ) або, навпаки, “спочатку отримання ТМЦ ─ потім їх оплата” (подальша оплата).

Щоб надати Вам підтримку у виконанні цієї частини Завдання, нижче ми наведемо необхідні пояснення щодо відображення у бухгалтерському обліку тих господарських операцій, які є найскладнішими для Вас. Ваша ж подальша самостійна робота полягає у тому, щоб, уважно використовуючи наведені нами коментарі, мати змогу скласти бухгалтерські проведення до кожної (без винятку) господарської операції у табл. 2.2. При необхідності треба розрахувати деякі суми до операцій та включити їх до табл. 2.2.

Пояснення до операції 1. У схемі “Перша подія ─ оплата” відбувається наступне.

Операція 1а. Спочатку постачальнику матеріально-сировинних ресурсів ВАТ “Електробритва” перераховує кошти за ті ТМЦ, які воно придбає. Причому загальна вартість їх оплати вже включає в себе суму ПДВ (тобто 20 % понад

вартістю ТМЦ).

Операція 1б. У платіжному дорученні ─ документі, який пред'являє підприємство-покупець ТМЦ у свій банк на оплату угоди – величина ПДВ вказується (виділяється) окремим рядком. Отже, у підприємства-покупця (тобто, у ВАТ “Електробритва”) виник податковий кредит з ПДВ.

Сума податкового кредиту з ПДВ складає 1/6 всієї вартості оплати, вказаної в платіжному дорученні підприємства-покупця.

Бухгалтерський запис до цієї операції виглядає наступним чином: