Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КЛ. Опорн. ест.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
945.66 Кб
Скачать

Розділ 1. Основи естетики

1.1. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЕСТЕТИКИ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

МЕТА: вивчити мету й завдання, предмет і метод естетики товарів, основні поняття загальних і спеціальних категорій естетики товарів, опанування розумінням естетичного перетворення дійсності

План

 1. Мета і завдання, предмет і метод дисципліни.

 2. Поняття про загальні категорії естетики товарів.

 3. Поняття про спеціальні категорії естетики товарів.

 Література [4-13]

Мета і завдання, предмет і метод дисципліни

Слово «естетика» (грец. «aisthetikas») – чуттєвий.

Естетикафілософська наука про естетичне сприйняття дійсності, про суть і закони естетичного пізнання та естетичної діяльності людини. Це наука про загальні закони розвитку мистецтва як специфічної форми відображення і перетворення світу.

В історії розвитку естетики змінювалися естетичні погляди, коло питань, предмет і завдання Естетика протягом багатьох століть розвивалася як напрям філософії. І тільки із середини ХVІІІ ст. стала самостійною наукою, зберігши зв’язок із філософією.

Основною метою дисципліни “Естетика і дизайн товарів народного споживання” є вироблення естетичного розуміння і сприйняття світу, творчого мислення і естетичного пізнання, навчитися формувати та оцінювати естетичні властивості товарів. Ця наука вивчає місце естетичних властивостей серед інших споживчих властивостей, встановлює і формує принципи естетичної оцінки товарів.

Завдання естетики:

 • загальні і спеціальні естетичні категорії, визначати їх роль в процесі формування естетичних властивостей товарів;

 • основні художні стилі світової культури, їх вплив на формування естетичних властивостей товарів;

 • функції моди та її значення для розвитку суспільства;

 • порядок проведення дизайнерських робіт та їх вплив на визначення потреб споживачів;

 • поняття форми, її первинні елементи й формоутворювальні фактори;

 • поняття кольору, психофізіологічні характеристики кольору;

 • оцінювання естетичних властивостей товарів із застосуванням методик ID.

ВМІТИ:

 • розуміти місце та роль загальних та спеціальних категорій у формуванні естетичних властивостей товарів;

 • визначити місце і роль художніх стилів у формуванні естетичних властивостей товарів;

 • розуміти взаємозв’язок стилю і моди, його вплив на естетичні властивості;

 • визначати вплив дизайнерської основи на створення конкурентної продукції;

 • Оцінювати естетичні властивості товарів, використовуючи різні методики.

2. Поняття про загальні категорії естетики товарів

Загальні категорії естетики

ПРЕКРАСНЕ

ОГИДНЕ

ГАРМОНІЙНЕ

ХАОТИЧНЕ

ПІДНЕСЕНЕ

НИЗЬКЕ

КОМІЧНЕ

ТРАГІЧНЕ

 • Прекрасне – загальна категорія естетики, де знаходять відображення і оцінку явища дійсності, які дають людині естетичну насолоду.

 • Огидне – загальна категорія естетики (протилежна прекрасному), що характеризує естетичні властивості товарів, природні дані яких на сучасному рівні розвитку суспільства мають негативне загальнолюдське значення.

 • Гармонійне – загальна категорія естетики, що характеризує високий рівень впорядкованості, оптимальної взаємовідповідності окремих елементів у складі цілого. Засоби виявлення: пропорція, ритм, симетрія.

 • Хаотичне – загальна категорія естетики (антипод гармонійного), що характеризує повний безлад, відсутність закономірного зв’язку між елементами єдиного цілого. Засоби виявлення: диспропорція, неузгодженість, асиметрія.

 • Піднесене – загальна категорія естетики, що характеризує величезні, ще не освоєні потенційні сили. Тут кількісна сторона в товарі перевищує якісну і характеризує безмірне і грандіозне.

 • Низьке – загальна категорія естетики (антипод піднесеного), що характеризує найнижчий ступінь огидного і містить загрозу для людства.

 • Комічне – загальна категорія естетики, що відображає соціально значущі суперечності дійсності під кутом зору емоційно-критичного відношення до них з позиції естетичного ідеалу. Засоби виявлення: гумор, іронія, сарказм, сатира

 • Трагічне – загальна категорія естетики (антипод комічного), що характеризує суспільні протиріччя між необхідною назрілою вимогою і тимчасовою практичною неможливістю здійснення її, аналізує глобальні проблеми стійкості, вічності, нескінченності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.