Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КЛ. Опорн. ест.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
945.66 Кб
Скачать

Міністерство науки і освіти україни

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Павлишин М.Л.

ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної і заочної форми навчання

ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030510

«Товарознавство і торговельне підприємництво»

Львів

2010

Тиражування і розмноження без офіційного дозволу ЛІЕТ заборонено!

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Естетика та дизайн товарів народного споживання» призначений для забезпечення самостійного вивчення дисципліни і рекомендується для студентів всіх форм навчання ІІІ-ІV ступенів акредитації спеціальностей за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво».

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Павлишин М.Л.

ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної і заочної форми навчання

ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030510

«Товарознавство і торговельне підприємництво»

Львів

2010

Автор: Павлишин М.Л.

Рецензент: д.т.н. Доманцевич Н.І.проф., зав. кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії

Відповідальний за випуск: зав. кафедри, доц., к.т.н. Павлишин М.Л.

Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму. Протокол №2 від 14.09. 2010 року

Павлишин М.Л.

Естетика та дизайн товарів народного споживання: Опорний конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Вид. 2, доп. і перер. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – 75 с.

© Павлишин М.Л.,

ЛІЕТ, 2010

ЗМІСТ

стор.

Передмова _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

1.1

Методологічна основа естетики товарів народного споживання _ _

5

1.2

1.2.1

Розвиток художніх стилів та моди _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Художні стилі та їх роль у створенні естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8

8

1.2.2

Розвиток моди та її роль у створенні естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16

РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ _ _ _ _

28

2.1

Система художнього конструювання товарів (дизайн) _ _ _ _ _ _ _ _

28

2.2

Елементи, які формують естетичні властивості товарів _ _ _ _ _ _ _

29

2.2.1

Форма у дизайні, її відображення через елементи _ _ _ _ _ _ _ _ _

29

2.2.2

Колір у дизайні. Вплив кольору на сприйняття товару _ _ _ _ _ _

35

2.3

Композиція товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

52

2.4

Естетичні властивості товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

59

2.5

Оцінка естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

62

Список рекомендованої літератури _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

65

Додатки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

68

ПЕРЕДМОВА

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Естетика та дизайн товарів народного споживання” складений для студентів всіх форм навчання ІІІ-ІV ступенів акредитації ОКР «Бакалавр», які навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність”, „Товарознавство та експертиза в митній справі” і „Експертиза товарів та послуг”).

У конспекті лекційний матеріал викладається таким чином, що систематизуються і поступово розкриваються загальні естетичні категорії та їх роль у процесі формування естетичних властивостей товарів; висвітлюються основні художні стилі світової культури та їх вплив на формування естетичних властивостей товарів; функції моди та її значення у розвитку суспільства; порядок проведення дизайнерських робіт для задоволення потреб споживачів; застосування методик ID для оцінювання естетичних властивостей товарів.

Структура конспекту включає теми, передбачені нормативною програмою дисципліни. Його основне призначення – самостійна, творча робота студентів із вивчення дисципліни, вироблення почуття естетичного сприйняття навколишнього середовища.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.