Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaII.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
739.33 Кб
Скачать

Тема 12 сучасні глобалізаційні процеси

План семінарського заняття (2 год)

1 Глобалістика та передумови її виникнення.

2 Політичні аспекти глобальних проблем сучасності.

Питання для дискусії

1 Прийнято вважати, що ідея нового світового порядку породжена війною у Перській затоці. Які аргументи на користь цієї думки Ви можете навести ?

2 Ознайомтеся з матеріалами Круглого столу "Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки" (Київ, 23 квітня, 2002 р.). Які корективи віднесли події 11 вересня 2001 р. до проблеми нового світового порядку? Який сценарій вирішення цієї проблеми, на Ваш погляд, найбільше відповідає цим корективам ? Відповідь обґрунтуйте.

3 Розкрийте зміст феномена зіткнення цивілізацій за визначенням С.Хантінгтона. Наскільки правомірно, на Вашу думку, пояснювати сучасні локальні конфлікти за допомогою цього феномена? Відповідь обґрунтуйте.

4 Яким, на Вашу думку, має бути механізм подолання цивілізаційних конфліктів та запобігання їм? Які реалії сучасного світу заважають виробленню такого механізму? Відповідь обґрунтуйте.

Теми рефератів

1 Глобалізаційні процеси в сучасному світі та їх геополітичні виміри.

2 Концепція глобальних проблем Римського клубу.

3 Політична глобалістика: передумови виникнення та коло проблем.

4 Сучасні форми політичного насилля.

5 Новий світовий порядок: визначення та сценарії розвитку.

6 Теоретичні передумови виникнення глобалістики.

7 Цивілізаційна модель світового порядку С. Хантінгтона.

8 Антиглобалізм: вимоги та перспективи.

Завдання для самостійної роботи

1 Розкрийте зміст сучасних глобалізаційних процесів. Мутація яких геополітичних чинників ними спричинена?

2 У який спосіб, на Вашу думку, держава має вирішувати, з огляду на таку мутацію, проблему безпеки своєї території? Відповідь обґрунтуйте.

3 Охарактеризуйте прояви глобалізації в різних сферах суспільного життя та спробуйте сформулювати основні парадокси глобалізації.

4 Якими, на Ваш погляд, є причини таких парадоксів та можливі наслідки їх невирішеності?

5 Проаналізуйте відомі Вам сценарії нового світового порядку. Яке місце відводиться Україні в кожному з них?

Методичні вказівки

Вивчаючи перше питання теми, студенти мають усвідомити передумови виникнення глобалістики, напрями, в яких вона розвивається, ознайомитися з її концепціями, основними поняттями: глобалізація, глобальні проблеми, глобальна криза. Студенти повинні осмислити проблеми глобалізації такі, як логіка, потоки, мережі, актори та дискусії.

Друге питання передбачає засвоєння студентами поняття "глобальні проблеми", усвідомлення загрози земній цивілізації через споживацьке ставлення людського суспільства до природи та її ресурсів. Увага має бути зосереджена на висвітленні ознак, аспектів з глобальних проблем, основних підходів щодо їх розуміння. Студенти повинні з'ясувати специфіку глобальних проблем у постбіполярному світі, зокрема, розкрити зміст проблем формування нового світового порядку та охарактеризувати існуючі нині підходи щодо їх вирішення.

Рекомендована література: [ 37; 144;271;309]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]