Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaII.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
739.33 Кб
Скачать

Методичні вказівки

Політична свідомість є вагомим чинником життєдіяльності суспільства, оскільки соціально-політичні відносини складаються в процесі усвідомлення і здійснення інтересів і потреб суб'єктів політики, їхніх соціальних цінностей та ідеалів.

Аналізуючи перше питання, необхідно з'ясувати сутність і особливості політичної свідомості як однієї з найважливіших форм суспільної свідомості. Це можна зробити, зокрема, й через порівняння існуючих у політології визначень політичної свідомості, які фіксують складність і багатогранність даного феномена. Порівняйте такі найбільш поширені визначення:

- політична свідомість - це сукупність знань, ідей, поглядів, орієнтацій та установок індивідів і соціальних спільностей щодо політичної системи та їхнього місця в ній;

- політична свідомість - це відображення політичного життя суспільства в певних емпірично-психологічиих, ідейно-теоретичних, світоглядних, національно-традиційних, індивідуально-особистих і масових формах.

З'ясування структури, функцій і типології політичної свідомості дає можливість поглибити уявлення про механізм формування та функціонування політичної свідомості в життєдіяльності суспільства. Для цього слід дати характеристику емпіричному, буденному й теоретичному рівням політичної свідомості; проаналізувати структуру, складні функції політичної свідомості; розкрити роль і значення політичної ідеології як важливого чинника суспільного життя.

Політична культура суспільства є якісним критерієм його розвитку. Формування демократичної політичної культури зумовлює успішне вирішення важливих державотворчих процесів.

З'ясовуючи сутність політичної культури, важливо проаналізувати її основні характеристики, представлені численними визначеннями даного поняття, порівняти такі поширені трактування змісту політичної культури, як:

- політична культура, що є сукупністю індивідуальних позицій та орієнтацій учасників політичної системи, суб'єктивною сферою, що лежить в основі політичних дій і надає їм певного значення;

- політична культура, що реалізує політичні знання, ціннісні орієнтації, зразки поведінки соціального суб'єкта (особи, класу, нації, суспільства) в історично визначеній системі політичних відносин і політичної діяльності.

Феноменальність політичної культури, її роль і функція в політичному житті яскраво проявляються через дослідження даного питання. Необхідно розкрити структуру й дати характеристику структурним компонентам політичної культури, зокрема, таким, як політичні знання, оціночні судження політичних явищ, політична поведінка й політичні дії тощо. Важливо також проаналізувати критерії та запропоновані вченими типи політичної культури, умови їх формування та сутнісні ознаки.

Сучасне політичне життя українського суспільства яскраво засвідчує складність і багатогранність процесу формування політичної свідомості та культури. У даному питанні важливо проаналізувати найважливіші обставини й чинники впливу на відображення політичних інтересів, цінностей, ціннісних орієнтацій громадян, менталітету й політичної культури українців. Необхідно з'ясувати тенденції формування політичної свідомості, труднощі та суперечності політичних орієнтацій, зумовлених як історичними передумовами, так і сучасними трансформаційними процесами. Пріоритетними в даному випадку є питання щодо формування.

Рекомендована література: [ 23;43; 61; 63; 83; 98; 104; 169;183; 224; 251; 240; 281; 329; 340; 341]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]