Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaII.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
739.33 Кб
Скачать

Тема 2 політичні ідеї періоду реформації

Головні питання, на які треба звернути увагу в процесі самостійної роботи.

1 Початок протестантизму в ідеях Реформації.

2 Соціальний рух під керівництвом М. Лютера.

3 Спрямованість ідей реформаторства проти католицької церкви.

4 Фаталізм Ж.Кальвіна та його система протестантизму.

Під час вивчення першого питання теми треба домогтися розуміння того, що ідеї епохи Реформації періоду широкого антифеодального й антикатолицького руху в Європі стали важливим поштовхом у розвитку соціально-політичної думки XV - першої половини XVI ст. Реформація поклала початок протестантизму. Протестантизм - це третій після православ'я і католицизму різновид християнства, сукупність самостійних і різноманітних релігій, церкви, які відрізняються одна від одної догмами й канонами. Головною рисою, що відрізняє протестантизм від православ'я і католицизму, є вчення про безпосередній зв'язок Бога й людини. Студентам треба звернути увагу на діяльність таких особистостей цього періоду, як Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін.

Вивчаючи друге й третє питання теми, підкреслимо, що мислителі Реформації значну увагу приділяли соціально-політичним проблемам і перш за все устрою держави, незважаючи на те, що соціальний рух проти феодалізму мав релігійний характер і наносив удар по католицизму й папству, відкидаючи культові атрибути католицької церкви.

Основу доктрин М. Лютера складало вчення про два світи: духовний і земний, в яких водночас живе і від влади яких залежить людина. Порятунок людини, стверджував М. Лютер, залежить від того, як вона вірить, а якщо люди були б добропорядні, то не потрібні були б влада і держава.. Але в дійсності все не так, тому люди повинні підкорятися владі й державі. Зазначимо, що реформаторський рух розколовся на бюргерсько-князівський на чолі з М.Лютером і плебейсько-селянський на чолі з Томасом Мюнцером. Томас Мюнцер (1490-1528) був переконаний у тому, що реформаторство – це соціально-політичний переворот найбідніших верств суспільства: селян і міської бідноти. На його думку, всі люди рівні перед Богом, тому вони повинні бути рівними й на землі. Політична програма Т. Мюнцера була близька до комунізму: з гвинтівкою в руках боротися за "царство боже на землі", де не буде приватної власності, класів, державної влади, а буде повна рівність між усіма.

Четверте питання теми присвячене радикальному вченню Жанна Кальвіна (1509-1564), яке він виклав у "Напутствиях у христианской вере". Жанн Кальвін пропагував незалежність держави від церкви, а заснована ним система протестантизму (кальвінізм) відображала потреби буржуазії. Аналізуючи форми держави (монархію, аристократію, демократію), Кальвін симпатизував аристократичному устрою держави й тлумачив це за допомогою релігійних догм, нібито історія і підтримка Бога довели доцільність аристократичного правління. Ідеальною моделлю держави він вважав республіку.

Таким чином, ознайомившись з ідеями протестантизму, які з'явилися в період Реформації, студенти мають змогу зрозуміти й проаналізувати ідеї сучасного протестантизму, який широко розповсюджений у Скандинавії, Німеччині, Швейцарії, Англії, США.

Питання для самоконтролю

1 Як мислителі Реформації розуміли устрій держави?

2 У чому полягає різниця між політичними поглядами М. Лютера і Т. Мюнцера?

3 Чому Ж. Кальвін віддавав перевагу аристократичному устрою держави?

Формою звіту про результати самостійного вивчення теми є реферати.

Теми рефератів

1 Політичні ідеї лютеранства, кальвінізму й протестантизму епохи Реформації.

2 Політичні ідеї Томаса Мюнцера.

Рекомендована література: [84; 226; 316; 345]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]