Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TL_PolitologiyaII.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
739.33 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

О.М.Осіпов

ПОЛІТОЛОГІЯ

Частина ІІ

Рекомендовано

науково-методичною радою університету

в якості текстів лекцій

для студентів усіх форм навчання

(відносно вимог кредитно-модульної системи)

Харків ХНУБА 2013

О-74

УДК — 32 (075.8)

Рецензенти:

С.Є. Євсєєв, к.і.н., доцент кафедри економічної теорії ХНУБА,

Е.О.Хряпін, к.і.н., доцент кафедри соц.- економ. дисциплін ХГПА

Рекомендовано кафедрою українознавства та політології,

протокол № 2 від 31 жовтня 2012 року

Затверджено науково-методичною радою університету,

протокол №4 від 27 грудня 2012 року

Автор Осіпов О.М.

О-74 О.М.Осіпов Політологія: Тексти лекцій. Частина ІІ. – Х.: ХНУБА, 2013. – 108 с.

Тексти лекцій допоможуть студентам сформувати цілісне уявлення про умови формування та розвиток науки політології.

Видання містить матеріал про історію розвитку політичної думки, політику і владу, політичні режими, політичні системи й громадянське суспільство, політичні партії, політичні еліти, політичне лідерство, політичну культуру тощо.

Призначено для використання студентами усіх спеціальностей всіх форм навчання під час вивчення різноманітних політичних питань.

Бібліографія: 354 назви.

©Осіпов О.М., 2013

Вступ

Здійснення в українському суспільстві економічних і політичних реформ, що потребує наукового пояснення політичних явищ і процесів, викликало необхідність в політичних прогнозах та аналізі розташування політичних сил в умовах багатопартійності. Політична наука стає такою, що має попит. Перехід до нових відносин викликав теоретичний і практичний інтерес до великої кількості проблем, що вивчаються політологією: політичної влади, політичної системи, політичної культури і т.д.

Політична наука, яка є важливою умовою політичної соціалізації особистості, формування політичної культури, залучення до демократичних цінностей, тісно пов'язана з політичною освітою. У процесі вивчення політології відбувається усвідомлення особистістю своєї ролі та місця в суспільстві, розвивається вміння здійснювати усвідомлений політичний вибір.

Політичні знання є елементом загальної культури суспільства. Від того, який існує рівень політичних знань та політичної культури громадян, залежить урахування інтересів різних їх груп, їх участь в політичному житті, формування відносин між суспільством і владою та якість прийнятих рішень. Політична освіта базується на таких демократичних цінностях, як права людини, плюралізм, повага до закону, толерантність щодо іншої думки. Оволодіння громадянами, в тому числі студентами вузів, цими основами є необхідною умовою розвитку громадянського суспільства й правової держави.

Головним завданням даного видання є надання студентам знань щодо політичного життя, політичних цінностей та норм політичної поведінки. Під час підготовки текстів лекцій враховано досягнення сучасної політичної науки і практики, досвід викладання у вузах країни, проаналізовані особливості політичних змін в українському суспільстві.

Видання підготовлене таким чином, щоб максимально забезпечити студентам засвоєння курсу “Політологія”. У кожній темі виділяються основні питання, чітко викладається їх зміст, розкриваються основні поняття, наводяться питання для самоконтролю і рекомендована література. Велике значення має послідовність викладання тем лекцій таким чином відображається логіка сприйняття нових для студентів проблем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]