Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TEPLOFIZIKA_33__33__33__33__33.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
616.96 Кб
Скачать

1.Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.

1.1 Розрахунок стінової огороджувальної конструкції.

Ціль –визначити товщину шару утеплювача в огородженні, при якому всередині приміщення забезпечується заданий температурний режим з урахуванням необхідних економічних показників.

Згідно з ДБН В.2.6-31-2006 (Конструкції будинків і споруд) табл.1

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлового будинку для ІІІ температурної зони

Для зовнішніх стін.

2,2 (МC/)Вт.

Обчислюємо опори тепловіддавання і сприйняття теплоти на поверхнях огородження, мC/Вт:

[*мC)/Вт] ,,[(мC)/Вт]

де - коефіцієнт сприйняття теплоти внутрішньою поверхнею огородження,- коефіцієнт тепловіддавання на зовнішніх поверхні огородження для зимових умов, прийнятий за [дод.Е].

Визначаємо термічний опір окремих шарів огородження, крім шару утеплювача, мC/Вт

[(мC)/Вт],[(мC)/Вт] ,[(мC)/Вт],[(мC)/Вт],

де , , - товщини, м; ,,- коефіцієнти теплопровідності конструктивних шарів огородження, Вт/(мC).

Тому що <,

=, звідси

C)/Вт.

Необхідну товщину утеплювача визначаємо за формулою:

м,

(приймаємо товщину утеплюю чого шару 0,2м)

C)/Вт.

де - коефіцієнт теплопровідності матеріалу утеплювача, Вт/(мC.)

При цьому, термічний опір конструкції складає

==

=0,114+0,024+0,309+1,82+0,138+0,047+0,043=2,49 ((мC)/Вт).

Різниця між температурами у приміщенні та на внутрішній поверхні огородження

0С

Із таблиці П2 визначаемо для стіни 0С, тобто умова виконується

1.2 Розрахунок безгорищного перекриття

Послідовність розрахунку

Згідно з ДБН В.2.6-31-2006 (Конструкції будинків і споруд)

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлового будинку

Для покриття і перекриття неопалюваних горищ для ІІІ температурної зони

3,9 (МC)/Вт.

Опори сприйняття теплоти на внутрішній і зовнішній поверхні огороджувальної конструкції,( мC)/Вт:

,( мC)/Вт,,

( мC)/Вт,

де - коефіцієнт сприйняття теплоти внутрішньою поверхнею огородження,- коефіцієнт тепловіддавання на зовнішніх поверхні огородження для зимових умов, прийнятий за [дод.Е].

Визначаємо термічний опір окремих шарів огородження, крім шару утеплювача, (мC)/Вт

C)/Вт,C)/Вт,C)/Вт,C)/Вт,C)/Вт

=

=C)/Вт.

Визначаємо товщину шару утеплювача

м

C)/Вт

Округляємо розрахункове значення товщини шару утеплювача до найближчого більшого нормативного типорозміру теплоізоляційних виробів( у нашому випадку до 0,3 м)

При цьому, термічний опір конструкції складає

==

=0,114+0,048+0,108+0,023+3,75+0,035+0,071+0,083=4,232 (мC)/Вт

Різниця між температурами у приміщенні та на внутрішній поверхні огородження

0С

Із таблиці П2 визначаемо для стіни 0С, тобто умова виконується

1.3 Розрахунок підвального перекриття.

Послідовність розрахунку

Згідно з ДБН В.2.6-31-2006 (Конструкції будинків і споруд)

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлового будинку

Для підвального перекриття, що розташоване вище рівня землі над неопалюваними підвалами

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]