Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

Модуль і Змістовий модуль 1. Загальні основи суспільного виробництва та закономірності його розвитку.

Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука

Зародження, еволюція та етапи становлення політичної економії. Політекономічні напрями, школи та течії.

Політична економія в системі економічних та суспільних наук.

Предмет політичної економії. Політична економія як наука про виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами.

Метод політичної економії. Загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних процесів.

Функції політичної економії: теоретико-пізнавальна, практична, методологічна, виховна.

Економічні категорії та економічні закони. Економічні закони як регулятор виробництва. Система економічних законів. Політична економія як наука про економічні закони та механізм їх дії і використання.

Політична економія і економічна політика. Єдність політичної економії і господарської практики. Роль політичної економії в здійсненні суспільно-економічних процесів в Україні.

Семінарське заняття

Розкрити трактування предмету політичної економії різними школами. Охарактеризувати економічні категорії та економічні закони: поняття, структура.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • суть основних політекономічних категорій та економічних законів;

 • зміст предмету політичної економії та суть загальних і спеціальних методів пізнання економічних явищ і процесів;

 • функції політичної економії;

умітимуть:

 • характеризувати основні етапи становлення та розвитку політичної економії;

 • пояснити роль політичної економії у здійсненні суспільно-економічних процесів в Україні

Тема 2. Виробництво і його основні чинники

Зміст виробництва та його складові елементи. Виробництво як процес суспільної праці. Фази суспільного виробництва. Процес виробництва як взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин.

Продуктивні сили суспільства, їх функціональна структура. Людина як основний елемент продуктивних сил. Показники розвитку продуктивних сил.

Виробничі відносини, їх суть, система і структура.

Структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Виробнича і соціальна інфраструктура, їх суть.

Основні чинники виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Підприємництво, наука, інформація та час як фактор виробництва ХХІ століття.

Цілі і наслідки виробництва. Суспільний продукт як результат суспільного виробництва.

Спосіб виробництва та формації.

Технологічний спосіб виробництва. Типи технологічного способу виробництва. НТП та його форми. НТР та її характерні особливості.

Семінарське заняття

Аналіз суті процесу виробництва, його структури та основних чинників. Характеристика технологічного способу виробництва: НТП та НТР, їх цілі та наслідки.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • зміст виробництва та його складові елементи;

 • суть та структуру суспільного виробництва: матеріальне і нематеріальне виробництво та сфера послуг; його фази: виробництво, розподіл, обмін і споживання;

 • структуру продуктивних сил і систему виробничих відносин;

 • основні чинники виробництва: праця, земля, капітал, підприємництво, наука, інформація, час;

умітимуть:

 • аналізувати взаємозв’язки та суперечності між продуктивними силами та виробничими відносинами;

 • характеризувати цілі та наслідки суспільного виробництва; НТП та НТР.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.