Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕ робоча програма.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
845.14 Кб
Скачать

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

Сутність потреб і особливості їх розвитку. Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності людей.

Класифікація економічних потреб та їх структура.

Закон зростання потреб та механізм його дії. Безмежність потреб. Обмеженість ресурсів.

Роль виробництва у задоволенні економічних потреб суспільства. Потреби і споживання. Основні тенденції формування сучасної структури суспільних потреб.

Економічні інтереси та їх класифікація.

Семінарське заняття

Розкрити суть проблеми: «У політичній економії немає, можливо, жодного предмета, пояснення якого було б таким важливим, як потреби. Як би ви не обмежували їх коло, вони все-таки залишатимуться в її межах і притому в тих межах, до яких, як до центру, тяжітимуть усі висновки науки». (Володимир Вернадський).

Охарактеризувати проблему вибору як наслідок суперечності між безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • економічну суть категорії «потреби» та їх структуру;

 • зміст закону зростання потре;

 • суть поняття «економічні інтереси» та їх структуру;

умітимуть:

 • пояснити роль виробництва у задоволенні економічних потреб;

 • характеризувати взаємозв’язок між потребами і споживанням;

 • розкрити роль основних чинників, які впливають на формування сучасної структури суспільних потреб.

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності

Економічна система суспільства: її суть, форми, структура.

Суть і види економічної діяльності. економічна діяльність як процес суспільної праці.

Суспільний поділ праці як матеріальна основа економічних відносин. Форми суспільного поділу праці: загальна, часткова, одинична. Основні організаційно - економічні форми суспільного поділу праці: спеціалізація виробництва, кооперація, концентрація та комбінування.

Джерела і рушійні сили розвитку економіки суспільства. Економічні суперечності, їх суть, характер і класифікація. Суперечності – джерело розвитку.

Ефективність суспільної економіки та її показники. Економічна та соціальна ефективність.

Основні напрямки підвищення ефективності економічної системи суспільства.

Семінарське заняття

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем.

Розв’язання ситуаційних задач ефективності суспільної економіки та логічних завдань визначення джерел і рушійних сил розвитку економіки України.

Вивчивши дану тему, студенти

знатимуть:

 • суть, структуру та форми економічної системи;

 • види економічної діяльності;

 • суть суспільного поділу праці та його форми;

умітимуть:

 • характеризувати джерела і рушійні сили розвитку економіки суспільства;

 • обґрунтувати основні напрямки підвищення ефективності економічної системи суспільства.

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.

Суть власності, її економічний та юридичний зміст. Об’єкти та суб’єкти власності.

Роль власності в системі економічних відносин. Економічні форми реалізації власності. Суспільство і регламентація прав власника.

Еволюція типів і форм власності. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

Відносини власності в Україні. Цивільний кодекс України. Роздержавлення та приватизація власності в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.