Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.57 Mб
Скачать

2. Деякі властивості дійсних чисел

Наведемо деякі властивості дійсних чисел.

 1. Число є розв'язком рівняння.

Доведення. Підставимо в дане рівняння замість його значення:

.

Згідно з

Згідно з

Згідно з

Згідно з

Зауваження.Числоназивається різницею чиселтаі позначається. Зазначимо, що за умовирізниця. Дійсно, якщо, то заОдержуємо, далі заМаємо, тобто.

 1. Число є розв'язком рівняння, якщо.

Доведення. Підставимо в дане рівняння значення:

.

Згідно з .

Згідно з .

Згідно з .

Згідно з .

Зауваження.Числоназивається часткою чиселйі позначаєтьсяабо.

 1. Якщо , то.

Дійсно, оскільки , то. Отже, за, звідки одержуємо.

Зокрема, якщо , то, а якщо, то.

Дійсно, згідно з , далі за. Отже,

0= − 0.

 1. Якщо і, то.

Дійсно, якщо і, то за,. Далі згідно з.

5. Якщо та, то.

Дійсно, якщо , то згідно з і за 4 одержуємо:.

6. .

Це випливає з того, що .

7. .

Справді, .

 1. .

Дана рівність доводиться так: .

 1. .

Доведення:

Зокрема, .

 1. Якщо і, то.

Дійсно, оскільки , то, а тому(згідно з). Отже,, а звідси.

 1. Якщо та, то.

Справді, оскільки , то, а тому(згідно з). Отже,, а звідси маємо.

 1. Якщо , то.

Це випливає з і 11.

За властивістю маємо:, тобто.

Надалі будемо використовувати й інші властивості дійсних чисел, не спиняючись на їх формальному доведенні.

Із означення множини дійсних чисел випливає, що ця множина впорядкована.

Множину дійсних чисел позначатимемо буквою .

ЛЕКЦІЯ 4

 1. Поняття ізоморфізму.

 2. Інтерпретація множини дійсних чисел.

 3. Найбільш вживані числові множини.

 4. Межі числових множин.

 5. Абсолютна величина числа.

1. Поняття ізоморфізму

Нехай задані дві множини об'єктів і , причому в першій визначені деякі відношення між її об'єктами, а в другій – відношення між відповідно своїми об'єктами.

Множини і з указаними на них відношеннях називаються ізоморфними (позначається ), якщо між ними встановлено бієктивне відображення , при якому з наявності відношення випливає відношення , де .

Будь-яку множину об'єктів , ізоморфну множині , можна розглядати як "модель" множини і зводити вивчення властивостей множини до вивчення властивостей "моделі" .

Нехай і − дві частково впорядковані множини і нехай . Якщо з умови , де , випливає нерівність , то говорять, що відображення зберігає порядок.

Відображення є ізоморфізмом частково впорядкованих множин та , якщо воно бiєктивне, а співвідношення справджується тоді й тільки тоді, коли . Самі множини і при цьому ізоморфні.

2. Інтерпретація множини дійсних чисел

Розглянемо пряму з фіксованою точкою − початком координат. Нехай задана одиниця виміру. Тоді множину дійсних чисел можна поставити у взаємно однозначну відповідність із точками прямої: точці , яка лежить справа від точки , поставимо у відповідність число , рівне довжині відрізка . Тоді , яка лежить зліва від точки , число , де – довжина відрізка , а точці – число 0. Число , яке відповідає точці , називається координатою точки . Пряма з описаними властивостями називається числовою прямою. Отже, кожній точці числової прямої відповідає дійсне число – її координата. Має місце й обернене твердження: кожному дійсному числові відповідає деяка точка числової прямої, а саме точка , координата якої . При так установленій відповідності між дійсними числами і точками прямої нерівність рівносильна тому, що точка з координатою лежить зліва від точки з координатою . Отже, можна говорити про ізоморфізм множини дійсних чисел і множини точок числової прямої, тобто що числова пряма є моделлю множини дійсних чисел.

Надалі, говорячи про дійсні числа, замість слова "число" іноді вживається слово "точка". У зв'язку з цим числові множини ще називають точковими.

Використовуючи аксіому неперервності множини дійсних чисел, можна встановити, що множина дійсних чисел, яка задовольняє умову , є незчисленною. Говорять, що ця множина має потужність континууму. Із цього випливає, що множина всіх дійсних чисел незчисленна. Можна також довести, що множина раціональних чисел зчисленна. Отже, множина ірраціональних чисел незчисленна, оскільки вона є множиною (якби множина ірраціональних чисел була зчисленною, то і множина була б зчисленною, оскільки ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Mat_analiz