Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ НА ДЕРЖІСПИТ.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

7.Охарактеризуйте основні програмні засоби субд в організації природоохоронної діяльності.

До СУБД належать наступні основні види програм:

- повнофункціональні СУБД;

- сервери БД;

- клієнти БД;

- засоби розробки програм роботи з БД.

Повнофункціональні СУБД (ПФСУБД) є традиційними СУБД, які спочатку з'явилися для великих машин, потім для міні-машин і для ПЕОМ. З числа всіх СУБД сучасні ПФСУБД є найчисленнішими і найпотужнішими по своїх можливостях. До ПФСУБД належать пакети: як Clarion Database Developer, DataEase, DataFlex, dBase IV, Microsoft Access, Microsoft FoxPro тa Paradox R:BASE.

Переважно ПФСУБД мають розвинутий інтерфейс, що дозволяє за допомогою команд меню виконувати основні дії з БД: створювати і модифікувати структури таблиць, вводити дані, формувати запити, розробляти звіти, виводити їх на друк і т.п..

Сервери БД призначені для організації центрів обробки даних в мережах ЕОМ. Ця група БД в даний час менш численна, але їх кількість поступово росте. Сервери БД реалізують функції управління базами даних, запрошувані іншими (клієнтськими) програмами звичайно за допомогою операторів SQL.

Прикладами серверів БД є наступні програми: NetWare SQL (Novell), MS SQL Server (Microsoft), InterBase (Borland), SQLBase Server (Gupta), Intelligent Database (Ingress).

В ролі клієнтських програм для серверів БД можуть використовуватися різні програми: ПФСУБД, електронні таблиці, текстові процесори, програми електронної пошти тощо. При цьому елементи пари "клієнт-сервер" можуть належати одному або різним виробникам програмного забезпечення.

У випадку, коли клієнтська та серверна частини виконані однією фірмою, то розподіл функцій між ними виконаний раціонально. В решті випадків звичайно переслідується мета забезпечення доступу до даних "будь-якою ціною". Прикладом такого поєднання є випадок, коли одна з повнофункціональних СУБД грає роль серверу, а друга СУБД (іншого виробника) - роль клієнта. Так, для серверу SQL Server (Microsoft); в ролі клієнтських (фронтальних) програм можуть виступати СУБД, такі як dBASE IV, Blyth Software, Paradox, DataEase, Focus, 1-2-3, MDBS III, Revelation і інші.

Засоби розробки програм роботи з БД можуть використовуватися для створення різновидів наступних програм: клієнтських; серверів і окремих компонентів БД; різноманітних додатків. Програми першого та другого типу нечисленні, оскільки призначені, головним чином, для системних програмістів. Пакетів третього виду набагато більше, але менше ніж повнофункціональних СУБД.

До засобів розробки призначених для користувача додатків належать такі системи програмування, як: Сlіррег, різноманітні бібліотеки програм для різних мов програмування, а також пакети автоматизації розробок (у т.ч. систем типу клієнт- сервер). Найпоширенішими є наступні інструментальні системи: Delphi тa Power Builder (Borland), Visual Basic (Server (Microsoft), SILVERRIJN (Computer Advisers Inc.), S-Designor (SDP i Powersoft) i ERwin (LogicWorks).Окрім перерахованих засобів, для операцій з даними та організації обслуговування БД використовуються різні додаткові засоби.