Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ НА ДЕРЖІСПИТ.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

10. Зміст та структура проектного завдання

Проектування організації, що забезпечує встановлення взаємодії між членами організації з урахуванням виконаних ними робіт, виявляється в статичному вигляді як структура організації та в динамічному вигляді як процеси, що протікають в організації.

Визначення проектних завдань, тобто визначення частин проектного завдання розглядають на прикладі розвитку нового виду рідкого мила. Через два методи можна визначити завдання для кожного члена проектної групи:

1) Матричний метод 2) метод ієрархічного структурування

Після розробки матриці можна всі завдання з конкретними номерами розподілити між членами проектної групи. Матричний метод більше підходить нормативним методам розподілу завдань.

Груповий метод розподілу завдань більше підходить метод ієрархічного структурування проектних завдань. У проектній групі за цим методом утвориться інша інформаційна і комунікаційна структура, ніж за нормативних методами. Завдання розподіляють за функціональними підгрупах у межах спільної проектної групи або в мережі кількох проектних груп під керівництвом єдиного менеджменту. На нашому прикладі можна було утворити як мінімум три проектні підгрупи, що через постійну або періодичну комунікацію через консультації або обмін інформацією використовують результати інших підгруп.

Проектна робота потребує у великій мірі творчого підходу. Серед численних методів творчої діяльності в межах реалізації проекту пропонують два приклади: - Метод 635 (brainwriting) - Морфологічний ящик (morphological box)

Застосування методу 635 у групі з 6 спеціалістів. За круглим столом сидять у спокійній атмосфері 6 спеціалістів. Кожний спеціаліст після аналізу проблем, що виникають під час організації проектної групи, пише на листку паперу три ідеї на власний розсуд щодо вирішення. Потім усі спеціалісти передають листок паперу з ідеями правому сусіду. Кожен читає запропоновані ідеї і додає три свої. Ця процедура триває доти, поки листок паперу не повернеться до особи, що його відправила.

Після обговорення всіх запропонованих ідей їх групуються за трьома якостями: - Ідею можна безпосередньо використовувати; - Ідею треба перевірити і далі розробити; - Ідею неможливо реалізувати.

За методом 635 можна визначити, якими засобами і в якій послідовності реалізувати проектні завдання. Морфологічний ящик становить собою матрицю різновидів з двох компонентів, що дають змогу через комбінування підходити до рішення проектного завдання.

Методи проектної діяльності зорієнтовані на вирішення на основі ескізу проекту. Але здійснення проекту може мати відхилення від запланованого періоду проектного часу, запланованої кількості співробітників проектної групи і запланованої ієрархії проектної групи. Простий приклад показує цю можливість. У фірмі було вирішено розвивати нову комп'ютерну програму. За ескізом проекту було передбачено використання часу спеціаліста на 24 людино-місяця з граничним розрахунком заробітної плати. Для реалізації проекту можна залучити кілька спеціалістів широкого профілю однакової кваліфікацієї, які можуть працювати спільно у межах проекту. Залежно від відповіді на наступні запитання можна реалізувати проект за різними варіантами часу і структури проектної групи і відповідно за різними методами організації проектної діяльності.