Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ НА ДЕРЖІСПИТ.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

Дисципліна «фінансовий менеджмент»

1. Розкрийте функції фінансового менеджменту.

Функції фінансового менеджменту поділяються на дві групи:

- Як керуючої системи.

- Як спеціальної галузі управління підприємством.

Можна виділити наступні функції фінансового менеджменту як системи управління:

- фінансове планування (бюджетування);

- фінансова організація;

- мотивація на досягнення намічених фінансових показників;

- фінансовий контроль (контролінг або управлінський облік).

Основні функції фінансового менеджменту як керуючої системи

Функція розробки фінансової стратегії підприємства. У процесі реалізації цієї функції, виходячи із загальної стратегії економічного розвитку підприємства і прогнозу кон`юнктури фінансового ринку, формується система цілей і цільових показників фінансової діяльності на довгостроковий період; визначаються пріоритетні завдання, які вирішуються в найближчій перспективі і розробляється політика дій підприємства за основними напрямками його фінансового розвитку. Фінансова стратегія підприємства розглядається як невід`ємна складова частина загальної стратегії його економічного розвитку.

Організаційна функція, що забезпечує прийняття та реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства. Такі структури будуються за ієрархічною чи функціональною ознакою з виділенням конкретних "центрів відповідальності". У процесі реалізації цієї функції фінансового менеджменту необхідно забезпечувати постійну адаптацію цих організаційних структур до мінливих умов функціонування підприємства і напрямків фінансової діяльності. Організаційні структури фінансового менеджменту повинні бути інтегровані в загальну організаційну структуру управління підприємством.

Інформаційна функція, що забезпечує обгрунтування декількох можливих альтернативних варіантів управлінських рішень. У процесі реалізації цієї функції повинні бути визначені обсяги і суть інформаційних потреб фінансового менеджменту; сформовані зовнішні і внутрішні джерела інформації, що задовольняють ці потреби; організований постійний моніторинг фінансового стану підприємства і кон`юнктури фінансового ринку.

Функція аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства. У процесі реалізації цієї функції проводяться експрес- та поглиблений аналіз окремих фінансових операцій; результатів фінансової діяльності окремих дочірніх підприємств, філій і "центрів відповідальності"; узагальнених результатів фінансової діяльності підприємства в цілому і в розрізі окремих її напрямів.

Функція планування, яка забезпечує розробку системи стратегічних поточних планів і оперативних бюджетів по основних напрямках фінансової діяльності, різних структурних підрозділах і по підприємству в цілому. Основою такого планування є розроблена фінансова стратегія підприємства, що вимагає конкретизації на кожному етапі його розвитку.

Стимулююча функція, що забезпечує систему стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності. У процесі реалізації цієї функції формується система заохочень і санкцій в розрізі керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів підприємства за виконання чи невиконання встановлених цільових фінансових показників, фінансових нормативів і планових завдань. Індивідуалізація такої системи стимулювання забезпечується шляхом впровадження на підприємстві контрактної форми оплати праці керівників підрозділів і фінансових менеджерів.

Функція контролю, що забезпечує ефективний контроль за реалізацією прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності. Реалізація цієї функції фінансового менеджменту пов`язана зі створенням систем внутрішнього контролю на підприємстві, поділом контрольних обов`язків окремих служб і фінансових менеджерів, визначенням системи контрольованих показників і контрольних періодів, оперативним реагуванням на результати здійснюваного контролю.