Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ НА ДЕРЖІСПИТ.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

5. Охарактеризуйте міжнародну систему визначення результатів оцінки систем якості iso/ies.

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія) формують спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. Національні органи — члени ISO або ІЕС беруть участь у розроблянні міжнародних стандартів через технічні комітети, засновані відповідними організаціями, що мають справу з конкретними сферами технічної діяльності. Технічні ко­мітети ISO та ІЕС співпрацюють у сферах взаємних інтересів. Інші міжнародні організації, як урядові, так і неурядові, що підтримують зв'язок з ISO та ІЕС, також беруть участь у роботі. Відповідальним за розробляння міжнародних стандартів та настанов у сфері оцінювання відповідності є Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, викладених у Директивах ISO/IEC, частина 3.

Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають органам-членам для голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів потребує схвалення принаймні 75% національних органів, що беруть участь у голосуванні.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього міжнародного стандарту можуть бути об'єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за виявлення будь-якого або всіх таких патентних прав.

ISO (International Organization for Standardization) - Міжнародна організація з стандартизації, заснована в Лондоні в 1947 р. за ініціативою ООН і об'єднує національні органи з стандартизації близько з 120 країн, її метою є сприяння всесвітній стандартизації для полегшення обміну товарами і послугами та розвитку співробітництва в академічній, науковій, технічній і економічній галузях. Сфера дії ISO охоплює всі сектори, за виключенням сектору електротехніки й електроніки, в яких здійснює свою діяльність ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія). Органами ISO є Генеральна асамблея. Рада, комітети Ради, технічні комітети, Центральний Секретаріат. У період між сесіями Генеральної асамблеї роботою організації керує Рада.

При Раді створено виконавче бюро, яке керує технічними комітетами (ТC/ISO). Кожен комітет, залежно він широти поставленої перед ними проблеми, може створювати допоміжні підкомітети і робочі групи, в яких щорічно до роботи залучається понад 30000 експертів з усього світу. Взагалі існує понад 2850 таких груп. За час діяльності ISO було підготовлено 10700 стандартів.

Іншими органами Ради ISO є технічне бюро і шість комітетів (рис. 42) SТАСО, САSСО,INFСО, DEVСО, СОРОLСО, RЕМСО.

Питаннями сертифікації електричного й електронного обладнання займається Міжнародна електротехнічна комісія - ІЕС, яка є Всесвітньою організацією зі стандартизації в даній галузі. Основною метою її діяльності є сприяння міжнародній співпраці та допомога у вирішенні проблем стандартизації, а також розроблення, узгодження перевірка та публікація міжнародних стандартів з електротехніки і радіоелектроніки та суміжних з ними галузях. Згідно з Угодою, що була підписана в 1976 р.. ІSО та ІЕС утворюють єдину систему міжнародної стандартизації, тому їх діяльність тісно пов'язана (секретаріат ІЕС розташовується в Женеві поряд із секретаріатом ISO), але чітко розмежована - ІЕС діє в галузях електротехніки, електроніки, радіозв'язку і телекомунікація, приладобудування, а ІSО - в усіх інших галузях. Діяльність ІЕС проводиться за такими напрямами:

- систематизація й аналіз інформації щодо перспективних напрямів розвитку електротехніки та суміжних з нею галузях;

- класифікація об'єктів стандартизації;

- розроблення і публікація міжнародних стандартів і технічних регламентів, технічних словників;

- вирішення питань, пов'язаних з безпекою будь-якого електротехнічного обладнання;

- технічна допомога країнам, що розвиваються, у вирішенні проблем стандартизації та сертифікації.

Приділяючи велику увагу проблемам сертифікації. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) створила в 1984р. систему ІЕС з випробувань електричного обладнання на відповідність до стандартів безпеки (ІЕСЕЕ), а в 1986 р. - Систему ІЕС з сертифікації виробів електронної техніки (ІЕСQ).