Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

67. Державна виконавча служба:

До складу державної виконавчої служби входять такі органи:

• Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

• відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономнім Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

• районні, міські (міст обласного значення), районні в містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснює добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців, дбає про підвищення їх професійного рівня, фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби, розглядає скарги на дії державних виконавців.

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі організовують виконання законів і здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районними, міськими (міст обласного

Начальники відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посаду і звільняються з неї міністром юстиції України.

Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби призначаються на посаду і звільняються з неї начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

68.Державна виконавча служба.

Відділ виконує такі функції:

• здійснює передбачені законодавством України заходи зі своєчасного, повного і неупередженого виконання передбачених законом рішень;

• вивчає і узагальнює практику застосування чинного законодавства про виконавче провадження та в установленому порядку вносить пропозиції щодо його вдосконалення;

• узагальнює й аналізує результати роботи з виконання рішень і веде обліково-статистичну звітність;

• розглядає звернення громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

• здійснює інші передбачені законодавством функції.

Відділ має право на такі дії:

• в установленому порядку безоплатно одержувати від посадових осіб та організацій документи й інформацію, необхідні для виконання покладених на нього функцій;

• скликати і проводити наради з питань, що належать до його повноважень;

• у необхідних випадках в установленому порядку залучати до виконавчих дій понятих, а також працівників органів внутрішніх справ, представників органів опіки і піклування, інших органів і установ.

Державний виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право:

• одержувати необхідні для здійснення виконавчих дій пояснення, довідки, іншу інформацію;

• перевіряти виконання юридичними особами рішень стосовно боржників, які працюють у них;

• входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, здійснювати огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку, а також опечатувати;

• накладати арешт на майно боржника, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його у встановленому законодавством порядку;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]