Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

53. Припинення повноважень судді

Закон чітко визначив підстави припинення повноважень судді, а звільнення судді з посади можливелише тим органом, який його призначив, отже:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) досягнення суддею 65- річного віку;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або звільнення його за власним бажанням;

10) у разі смерті судді.

54 Органи суддівського самоврядування

Завдання 1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; 2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їхню діяльність; 3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення; 4) вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом; 5) призначення суддів Конституційного Суду України;

6) призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом. Стаття 114. Організаційні форми суддівського самоврядування 1. Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України.

2. Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через: 1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, ВСУ

2) ради суддів відповідних судів;

3) конференції суддів відповідних судів;

4) Раду суддів України;

5) з'їзд суддів України.

Повноваження. Збори суддів місцевих та апеляційних судів (ст.115):

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, які є обов'язковими для суддів та працівників даного суду; 2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції за пропозицією голови суду; 3) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в даному суді, та керівника апарату суду; 4) подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів; 5) здійснюють інші повноваження,

Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду (ст.116):

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду. 2) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, та керівника апарату суду; 3) здійснюють інші повноваження, визначені законом

Конференція суддів відповідних судів 1) обговорює і вирішує питання щодо фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних судів,заслуховує з цих питань інформацію представників Державної судової адміністрації України; 2) заслуховує звіти відповідних рад суддів, інформацію Голови Державної судової адміністрації України; 3) формує відповідну раду суддів; 4) затверджує положення про раду суддів; 5) розробляє пропозиції для внесення на розгляд з'їзду суддів України; 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 7) обирає делегатів на з'їзд суддів України; 8) ініціює проведення позачергового з'їзду суддів України в порядку, встановленому цим Законом; 9) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування відповідно до цього Закону.

Рада суддів (ст.122): 1) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів, заслуховує інформацію голів цих судів про діяльність судів, інформацію Голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-матеріального забезпечення відповідних судів; 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їхніх сімей,3) вносить подання Вищій раді юстиції щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення їх з таких посад; 4) визначає на основі поданих зборами суддів пропозицій щодо делегатів на конференцію суддів, склад відповідної конференції суддів виходячи з досвіду роботи кандидатів у делегати та їх авторитету; 5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 6) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.

З'їзд суддів України (ст.123): 1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів; 2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність; 3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції законів України; 4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції законів України; 5) призначає членів Вищої кваліфікаційної

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]