Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpora_na_ispit.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
191.71 Кб
Скачать

1. Дайте визначення поняття «політика». В чому полягає зміст політичної діяльності.

Політика (гр. роlitikе — мистецтво управління державою) — це одне з основних явищ у системі найважливіших сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, правової, культурної, релігійної тощо.

Термін «політика» виник завдяки твору видатного мислителя античного світу Арістотеля про державу, правління й володарювання, що мав назву «Політика». політика (гр. роlitikе — мистецтво управління державою) — це одне з основних явищ у системі найважливіших сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, правової, культурної, релігійної тощо.

Діяльність політична — невід'ємна складова загальної людської діяльності, специфічна сутність, якої полягає в сукупності дій окремих індивідів і великих соціальних груп, спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед завоювання, утримання і використання влади. Слід розрізняти політичну діяльність від політичної дії та поведінки.

Політична діяльність має специфічні ознаки:

- Політична діяльність має відношення до задоволення безпосередніх потреб людини

- Це публічно-влацифічно творчою діяльністю, в якій поєднуються раціональні та ірраціональні чинники.

- Політична діяльність одночасно виступає і як наука і як мистецтво.

Структура і форми політичної діяльності.

1)З точки зору залученості в політичний процес:

Політична участь - це тимчасові дії, спрямовані на виявлення власних інтересів або впливу на політичну владу з метою їх реалізації.

Форми вияву політичної участівибори (як передача владних повноважень) мітингколективні збориманіфестаціядемонстрація).

Політичне функціонування - здійснення життєдіяльності інститутів політики: кадрова політика, розробка та прийняття політичних рішень тощо.

2) За критерієм манери політичної діяльності виокремлюється екстремістський та компромісно-консенсусний стилі політичної діяльності.

Макс Вебер розрізняє:

-Випадкову участь у політичній діяльності

-Політичну діяльність за сумісництвом

Професійну політичну діяльність

3)З точки зору інтенсивності політичної діяльності можна виокремити:

- реакція на політичні процеси

- участь у періодичних діях

- діяльність у політичних організаціях

- виконання політичних функцій в рамках політичних інститутів

- пряма політична дія проти існуючої політичної системи

2. Поясніть предмет та об’єкт політології

Основним об´єктом дослідження політології є політична сфера, яку вивчають і аналізують у поєднанні з особливостями її функціонування і розвитку та зв’язками з економічною, соціальною й духовною сферами суспільства.

Об´єктом політології є все те, що відноситься до прояву політичного:

- політична сфера, особливості її функціонування і розвитку;

- політична дійсність, політичне життя особи й суспільства, політичні відносини;

– політичні ідеї, теорії і доктрини, проблеми, події, прогнози, технології політичних процесів.

Предметом політології є певна система знань про політичний об’єкт, а саме:

- історико-політичні вчення;

- закономірності становлення, функціонування, зміна політичної влади;

- джерела, рушійні сили політичного життя суспільства;

- сутність, природа, тенденції розвитку, механізми прояву політичного;

- конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами;

- політичні інститути (конституції, центральний уряд, регіональне, місцеве управління, адміністрація та ін.);

- політичні партії, групи об’єднання, участь громадян в політиці, громадська думка;

- міжнародні відносини.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]