Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

20.Судова інстанція і її види

З побудовою судової системи тісно пов’язані такі поняття як підсудність та інстанція. Під підсудністю розуміють визначайну ознаками справу її властивість залежності від чого ця справа розгул. Тим чи іншим судом. Дане питання врегульована процесуальним законодавством.

Разом з тим окремі ланки судової системи взаємодіють між собою.

Діяльність ланок судової системи визначається тим, які функції виконує суд залежно від стадії розгляду справи, тобто в якій інстанції розглядається справа. Отже судова інстанція – це стадія розгляду справи суддів з певною компетенцією, тобто суд що виконує ту чи іншу судову функцію пов’язану з вирішенням судових справ, прийняття рішень про суті справи, перевірка законності і обґрунтованості такого рішення

Справи в судах розглядають по 1 інстанції, по 2 інстанції апеляційній, 3 інст. Касаційній, а також можуть переглядатися ВСУ у визначеними законом випадках.

Суди 1ої – суди які розглядають справи і вирішують її по суті – своїм вироком, рішенням, постановою. Тобто це є суди які уповноважені приймати рішення по суті тих питань, які є основними для даної справи. Так судом 1 інстанції може виступити лише суд 1 ланки, судом апеляційної інстанції 2 ланки , судом касаційної інстанції, суди 3 ланки.

Значеність упровадж. Судочинства апеляційного впровадженн є досить великою, оскільки апеляційне впровадження порівняно з раніше існував. Системою передб. Можливість судами вищого рівня не лише перевіряти законність і абгронуваність рішення суду 1 інстанцій за матеріалами судової справи, але і на засадах змагальності сторін в судочинства, досліджувати нові засади і залежно від встановленого постановляти свої рішення.

21.Поняття правосуддя і його ознаки

Правосуддя – це державна діяльність, яку проводить суд шляхом розгляду й вирішення у судових засіданнях у особливій, установленій законом процесуальній формі, цивільних, кримінальних, господарських і адміністративних справ.

Правосуддю відводиться головне місце у здійсненні правоохоронної діяльності, що пов’язано з тими завданнями, які покладає на правосуддя як основну форму реалізації судової влади держава.Ознаки:

1 По – перше, його здійснюють шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях цивільних справ щодо захисту прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави.

По – друге, розгляд і вирішення у судових засіданнях цивільних, кримінальних та інших справ ґрунтуються на конституційних засадах.

По – третє, правосуддя здійснюють відповідно до законодавства України, на основі кодифікованих актів (ЦПК, КПК, ГПК), які докладно регламентують порядок, процесуальну форму судового розгляду й рішень, які виносить суд.

По – четверте, судові рішення ухвалюють суди іменем України, вони обов’язкові до виконання по всій території України.

22.Принцип законності

Принципи законності — це відправні засади, незаперечні засадничі вимоги, які лежать в основі формування норм права і ставляться до поведінки учасників правових відносин. Принципи законності розкривають її сутність як режиму суспільно-політичного життя в демократичній правовій державі.Принципами законності є такі.1. Верховенство закону щодо всіх правових актів. Цей принцип припускає виключність закону, тобто підпорядкованість закону всіх юридичних актів (нормативних і застосовних) відповідно до їх субординації. Конституція країни має вищу юридичну силу. Загальність законності означає, що в суспільстві всі державні органи, громадські організації, комерційні об'єднання, посадові особи, громадяни перебувають під дією закону. Єдність розуміння і застосування законів на всій території їх дії. Закони є єдиними для всієї держави, всіх її регіонів.Недопустимість протиставлення законності і доцільності. Не можна відкидати закон, не виконувати його, керуючись міркуваннями життєвої доцільності (місцевої, індивідуальної та ін.), тому що такі міркування враховуються в законі

За змістом статті 5 право на свободу та особисту недоторканність включає в себе такі елементи:- свобода від свавільного арешту та затримання;- позбавлення волі тільки на підставі «закону»;- право бути повідомленим про причини арешту;- право на судовий контроль за арештом та затриманням;- право та можливість оспорити законність арешту та затримання;- право на компенсацію за незаконність арешту та затримання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]