Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

34.Принцип одноособового або колегіального розгляду справ в суді.

Справи у судах першої інстанції розглядаться суддею одноосібно,в суді 1ої інстанції щодо злочинів за вчинення яких законом передбачено покарання позбавлення волі строком більше 10 років здійснюється колегіальним судом у складі 3 професійних суддів, а щодо злочинів за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі здійснюється колегіальним судом у складі 3 професійних суддів,а за клопотанням обвинуваченого судом присяжним у складі 2 проф. суддів та 3 присяжних.

В апеля. інстанн. справи розглядаються судом тільки колегіально- у складі не менше 3 суддів. При розгляді господарських справ упорядку повторної касації вони розглядаються складом відповідної судової палати.

Перегляд судових рішень в адміністративних справах у касаційному порядку здійснюється колегією у складі не менше 5 суддів.

34.Принцип презумпції невинуватості.Підтримання держ. Обвинувачення в суді прокурором.

Цей принцип закріплений у ст..62 КУ передбачає що:

  • особа вважається невинувату вчинені злочину і не може бути піддана крим. покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

  • Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість вчиненні злочину

  • Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях

  • Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У ч.2 ст.161 КПК- держ. Обвинувачення в суді здійснює прокурор. Одночасно відповідно до ч.3 ст264 КПК прокурор зобов’язаний відмовитися від обвинувачення, якщо під час судового розгляду справи він дійде висновку,що дані досудового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного, й у своїй постанові може викласти мотиви відмови.

35 .Принцип права на оскарження рішень суду.

Право на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду передбачений ч.3 ст. 129КУ затверджує право учасників судового процесу, у визначених законом випадках, можливості оскаржити вирок, постанову або ухвалу суду в апеля. або в касац. порядку. Декілька ступенів перевірки підвищують рівень законності ,обґрунтованості судових рішень. Водночас процесуальне законодавство встановлює вичерпний перелік учасників процесу, які мають подати скаргу на рішення суду першої інстанції, а також перелік судових рішень , що можуть бути оскаржені.

36.Принцип недоторканості житла, таємниці листування тощо.

Принцип недоторканності житла закріплений у ст.30 Конституції і полягає в тому, що ніхто не має права без законної підстави увійти в житло проти волі осіб, які проживають у ньому. Обшук, виїмка, огляд приміщень у громадян можуть проводитися лише на підставах і в порядку, передбачених законом. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку. Такий порядок встановлюється нормами КПК України та іншими законами Українию

Принцип забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, банківських вкладів і рахунків. Даний принцип передбачає, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Так ст.187 КПК України передбачає, що за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також у інформації, якою вони обмінюються з допомогою засобів зв'язку, містяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо, за постановою голови апеляційного суду чи його заступника, яка виноситься за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, може бути застосовано накладення арешту на кореспонденцію або зняття інформації з каналів зв'язку. Ч. 5 ст.14-1 КПК передбачає, що розкриття інформації, яка містить банківську таємницю може здійснюватися за рішенням суду, крім випадків, передбачених Законом України “Про боротьбу з тероризмом”.

37.Порядок утворення ,ліквідації та визначення кількісного складу судів.

1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.

2. Місцезна ходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.

3. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.

4. Кількість суддів у суді визначається Державною судовою адміністрацією України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.

38.Місцеві суди – основна ланка судової системи України.

Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Це випливає насамперед з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів.

Засади його організації та діяльності закріплено в Конституції, законах України "Про судоустрій України", "Про статус суддів" і деяких інших нормативних актах.

Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста, а також на території міста і району - міськрайонний. В назві місцевого суду використовують назву населеного пункту, в якому він знаходиться. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами - окружні суди, які утворюють у округах відповідно до Указу Президента України.

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами в сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]