Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

17Реформуван.Суд.Системи.

На сьогодні судово-правова реформа в україні проявилась в:

- створенні спеціалізованих суддів ( зокрема адміністративни суддів та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ)

- часткове розширення штатів суддів

- впровадження технічного судового процесу

- законодавче введення інституту присяжних

- введення автоматизованого розподілу судових справ

18.Судова система України

Судова система – закріплена в Конституції України сукупність усіх суддів держави що побудовані та об’єднуються загально-поставленими перед ними задачами та цілями, основаних на єдиних засадах організації та діяльності що здійснюють судову владу, що керуються єдиним матеріальним та процесуальним законодавством і володіють особистою компетенцією.

Характерними ознаками С.В, є їх пристосованість до адм.. територіального устрою, різні рівні провадження, стабільність, єдність.

Єдність судової системи зумовлена метою та завданнями організації діяльності судових органів, єдиними засадами судочинства.

До основних рис судової системи належать:

 1. Простота її побудови

 2. Ієрархічність

 3. Єдність системи

 4. Стабільність системи

Конституційний суд України займає особливе місце, йому не підпорядковані ніякі суди. Хоча його рішення мають суттєве значення для всіх суддів держави.

Судова система будується за адміністративно територіальним устроєм Держави, виключення складають господарські та адміністративні суди. В цілому така структура забезпечує відповідність судових органів в системах органів влади управління знизу до верху.

Судова система України побудована наступним чином:

 1. Верховний суд України – є найвищим судовим органом в системі суддів загальної юрисдикції. До його складу входять 20 суд. По 5 з кожної спеціалізації і в складі якого діє пленум)

 2. Вищі спеціалізовані суди – вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вищий господарський суд України та вищий адміністративний суд України

 3. Апеляційні суди ( АРК, обласні, м. Києва і Севастополя, господарські в регіонах, адміністративні в регіонах)

 4. Місцеві суди

 • Місцеві загальні суди ( районні, міські, районні у містах, міськ-районні)

 • Місцеві адміністративні суди ( окружні адм.. суди, інші суди передб. Процес. Законом)

 • Місцеві господарські суди ( госп. Суди в областях, прирівняні до них суди)

19.Ланки судової системи

Відповідно до адміністративно-територіального устрою судову систему України поділено на ланки.

Під ланкою судової системи розуміють сукупність суддів що володіють однаковою предметною компетенцією, мають ті самі функції і здебільшого розташовані у межах територіальних одиниць, прирівняних одна до одної за адміністративним поділом, а також які володіють єдиними принципами організаційної роботи, загальним порядком здійснення правосуддя, однаковим структурним складом.

Судова система загальних судів складається з трьох ланок:

1) місцеві суди є виключно судами 1-ої інстанції

2) апеляційні суди

3)Вищі спеціалізовані суди, як суд касаційної інстанції.

Всі суди в Україні є юр. Особами і мають своб печатку.

При цьому ВСУ має право лише переглянути судові рішення

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]