Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ 2012 для ЭП.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Групування робітників за стажем роботи і продуктивністю праці

пор.

Групи робітників

Чисельність робітників

Середній стаж роботи, роки

Місячний випуск продукції,грн.

За стажем, роки

За місячним випуском продукції,грн..

Разом

На 1 робітника

А

Б

В

1

2

3

4

І

1-4

200-240

6

1,9

1294

215,67

240-280

1

2,5

240

240,0

280-320

-

-

-

-

Разом

7

2,0

1534

219,14

ІІ

4-7

200-240

1

4,5

222,0

222,0

240-280

7

5,4

1740

248,57

280-320

2

6,7

570,0

285,0

Разом

10

5,6

2532

253,2

ІІІ

7-10

200-240

-

-

-

-

240-280

5

8,1

1301

260,2

280-320

1

9,2

298

298,0

Разом

6

8,3

1599

266,5

ІV

10-13

200-240

-

-

-

-

240-280

3

10,9

817

272,33

280-320

1

11,0

295

295,0

Разом

4

10,9

1112

278,0

V

13-16

200-240

-

-

-

-

240-280

-

-

-

-

280-320

3

14,4

914

304,67

Разом

3

14,4

914

304,67

Разом по підгрупах

200-240

7

2,2

1516

216,57

240-280

16

7,1

4098

256,13

Продовження таблиці 3.5

А

Б

1

2

3

4

280-320

7

11,0

2077

296,71

У цілому по підприємству

30

6,9

7691

256,37

Висновок: таблиця 3,5 – це комбінаційна таблиця, де підметом є групи робітників за стажем роботи і місячним випуском продукції. Дані табл.. 3.5 ще раз підтверджують висновок, зроблений за табл.. 3.4: випуск продукції робітників перебуває у прямому зв’язку зі стажем роботи. Так, якщо розглядати першу групу, то ми бачимо, що 85,7% робітників цієї групи мають найнижчу продуктивність праці (200-240 грн) і зовсім немає робітників з високим рівнем продуктивності праці. Зовсім інша картина в групі V – робітники зі стажем: 100% робітників цієї групи мають найвищу продуктивність праці (280-320 грн).

3.1. Зробити статистичне спостереження студентів академічної групи за програмою:

№ п/п

П.І.П.

Стать

Вік, років

Сімейний стан

Зріст, см.

1

2

3

4

5

6

За даними спостереження:

  1. Побудувати ранжирований ряд розподілу студентів за віком та огиву;

  2. Побудувати дискретний ряд розподілу студентів за зростом і полігон. Визначити моду і медіану зросту студентів.

  3. Розбити сукупність студентів за зростом на 5 груп. Визначити величину рівного інтервалу.

4. Побудувати інтервальний ряд розподілу студентів за зростом та гістограму.

3.2. Використовуючи інформацію в табл.. 3.6 та 3.7 проаналізуйте, який взаємозв’язок існує між стажем роботи та продуктивністю праці.

1. Проведіть групування робітників підприємства за стажем роботи, виділивши 5 груп з рівними інтервалами.

Охарактеризуйте кожну групу за кількістю робітників, середнім стажем роботи, виробництвом продукції за місяць у цілому і середньому на 1 робітника. Зробіть висновки.

2. Виконайте комбінаційне групування за двома ознаками: стаж роботи (5 гр.) та місячний випуск продукції (3 гр.). Кожну групу схарактеризуйте за тими ж показниками, що в п.1.

Результати групування треба подати в таблицях.

Використовуючи умови задач 3.2 – 3.4, подайте дані в таблиці.

3.3. Розподіл безробітних за віком по Україні у 2000р. характеризувався такими даними: всього безробітних 2707,6тис. осіб, з них у віці 15-19 років – 216,6 тис., 20-29 років – 936,8 тис., 30-39 – 695,9 тис., 40-49 – 590,3 тис., 50-59 – 254,5 тис., 60-70 – 13,5 тис. осіб.

3.4. Очікувана тривалість життя при народженні характеризується такими даними за 2005 р.:

1. В Україні очікувана тривалість життя становила для всього населення 68 років, у тому числі для чоловіків – 63 роки та жінок – 74 роки.

2. У Росії очікувана тривалість життя становила для всього населення 69 років, у Франції – 77 років. Очікувана тривалість життя для чоловіків становила в цих країнах 69,5 та 73, а жінок – 74,3 і 81 відповідно.

Таблиця 3.6

Стаж роботи робітників підприємства, роки

Робітник №

Номер підприємства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

1,0

8,3

10,0

11,2

2,5

2,2

13,1

12,6

13,5

11,4

12,4

15,0

8,5

1,0

8,0

3,0

2,2

1,3

10

2,0

13,0

14,0

7,9

1,2

7,5

1,5

12,0

2

1,0

7,8

9,7

9,9

8,0

7,7

11,6

11,0

12,0

9,8

10,8

7,0

8,0

6,4

7,8

8,5

7,6

6,8

6,5

7,5

11,5

12,5

7,4

6,7

6,9

7,0

10,5

3

1,0

7,3

9,2

5,9

10,7

10,4

10,0

7,1

10,4

5,9

6,9

9,7

7,5

9,3

7,3

11,2

10,3

9,5

9,2

10,2

9,8

10,9

6,9

9,4

6,4

9,7

8,8

4

1,0

5,2

7,1

10,7

6,0

5,7

6,1

12,0

6,5

10,8

11,8

5,0

5,4

4,5

5,2

6,5

5,7

4,8

4,5

5,5

6,0

7,0

4,8

4,7

4,3

5,0

5,0

5

10,0

4,8

6,7

5,9

7,5

7,2

11,0

7,0

11,4

5,8

6,8

6,5

5,0

6,1

4,8

8,0

7,1

6,3

6,0

7,0

10,8

11,9

4,4

6,2

3,9

6,5

9,8

6

1,0

10,0

11,9

6,2

4,0

3,7

6,0

7,4

6,4

6,2

7,2

3,0

10,2

2,4

10,0

4,5

3,5

2,8

2,5

3,5

6,0

6,9

9,6

8,7

9,1

3,0

5,0

7

1,0

4,8

6,7

3,3

4,2

3,9

6,4

9,5

6,8

8,3

9,3

3,2

5,0

2,6

4,8

4,7

3,9

3,0

2,7

3,7

6,2

7,3

4,4

2,9

3,8

3,3

5,2

8

2,0

8,8

11,7

8,1

17,5

17,2

8,5

10,1

8,9

8,1

9,1

16,5

9,0

16,0

9,8

18,0

17,2

16,3

16,0

17,0

8,3

9,4

8,4

16,2

7,9

16,5

7,3

9

2,0

10,3

12,2

9,2

15,5

15,2

9,1

10,4

9,5

9,2

10,2

14,5

10,5

14,0

10,3

16,0

15,2

14,3

14,0

15,0

9,0

10,0

9,9

14,3

9,4

14,6

8,0

10

10,0

11,8

13,7

1,8

12,3

12,0

9,4

3,0

9,9

1,8

2,8

11,5

12,0

11,1

11,8

13,0

12,1

11,2

11,0

12,0

9,2

10,4

11,4

11,2

10,9

11,5

8,2

11

10,0

10,8

12,6

7,3

13,6

13,3

2,0

8,5

2,4

7,3

8,3

12,5

11,0

12,1

10,7

16,1

13,3

12,1

12,0

13,0

1,9

2,9

10,4

12,3

9,9

12,6

1,0

12

15,0

3,8

15,7

9,8

12,0

11,7

7,5

11,0

7,9

9,8

10,8

11,0

14,0

10,5

13,8

12,5

11,8

10,8

10,5

11,5

7,4

8,4

13,5

10,7

13,0

11,0

6,4

13

15,0

15,8

17,7

5,4

10,4

10,1

10,0

6,5

10,4

5,3

6,3

9,5

16,0

9,1

15,8

11,0

10,0

9,3

9,0

10,0

9,8

10,9

15,5

9,2

15,8

9,5

8,8

14

15,0

2,5

4,4

6,7

6,5

6,2

5,5

8,1

5,9

6,9

7,9

5,5

2,7

5,1

2,5

7,1

6,1

5,3

5,0

6,0

5,4

6,4

2,4

5,4

1,9

5,7

4,4

15

15,0

2,3

4,2

3,4

11,7

11,4

7,1

4,0

7,5

3,4

4,4

10,7

2,5

10,2

2,3

12,2

11,5

10,5

10,2

11,2

7,0

8,0

1,9

10,4

1,4

10,7

6,0

16

15,0

5,8

7,4

3,5

6,6

6,3

3,6

4,7

4,0

3,5

4,5

5,5

6,0

5,0

5,5

6,9

6,3

5,2

5,0

6,0

3,6

4,5

5,4

5,2

4,9

5,5

2,6

17

9,0

4,3

6,2

16,8

6,9

6,6

3,7

18,0

4,1

16,8

17,8

5,9

4,5

5,4

4,3

7,4

6,6

5,7

5,4

6,4

3,5

4,6

3,9

5,6

3,4

5,9

2,5

18

9,0

9,0

10,9

14,8

9,0

8,7

17,0

16,0

17,4

14,8

15,8

8,0

9,2

7,4

9,0

9,5

8,9

7,8

7,5

8,5

16,9

17,9

8,6

7,7

8,1

8,0

16,0

19

9,0

6,3

8,2

12,0

9,5

9,2

15,0

13,3

15,4

12,1

13,1

8,5

6,5

8,1

6,3

10,0

9,1

8,3

8,0

9,0

14,8

15,9

5,9

8,3

5,4

8,6

13,8

20

9,0

0,8

2,7

12,8

10,0

9,7

12,3

14,1

12,7

12,9

13,9

9,0

1,0

8,6

0,8

10,5

9,6

8,8

8,5

9,5

12,2

13,2

0,5

8,7

0,8

9,0

11,2

Таблиця 3.7

Виробництво продукції робітниками підприємства за місяць (дані умовні), (шт)

Робітник №

Номер підприємства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

200

247

278

293

200

198

301

299

314

287

280

193

244

200

256

210

207

203

199

213

290

315

274

201

256

178

281

2

202

256

290

294

283

256

284

278

290

256

266

234

281

243

257

264

249

234

227

245

263

270

226

208

210

215

261

3

205

204

250

259

220

261

258

200

256

145

264

201

254

234

255

242

299

269

257

248

268

260

271

254

253

271

268

4

290

234

264

283

247

234

247

210

155

196

206

149

247

239

251

263

248

235

220

153

165

200

157

168

132

173

175

5

298

227

258

254

254

265

295

198

206

149

155

175

241

253

217

274

259

247

250

181

200

211

152

175

127

180

190

6

250

275

282

259

221

201

254

195

163

153

183

111

281

197

277

224

213

179

181

134

165

198

184

156

179

131

175

7

280

221

254

204

220

212

249

205

180

174

194

117

242

161

213

208

199

185

160

132

163

195

156

164

121

139

173

8

230

271

285

275

334

354

276

210

199

198

188

204

274

310

287

330

321

310

302

209

190

204

180

203

175

206

180

9

223

295

294

281

327

335

290

218

208

206

216

206

275

318

294

340

333

312

302

205

195

210

185

201

179

204

185

10

310

301

307

197

303

320

296

107

188

108

108

205

297

283

295

305

300

299

285

200

206

218

187

206

182

201

196

11

284

297

301

254

315

324

204

201

113

168

198

299

285

303

275

341

329

302

298

206

109

100

192

204

187

206

129

12

320

333

354

272

309

311

265

215

182

203

213

258

345

289

334

314

305

301

297

201

169

181

208

199

197

207

159

13

295

341

360

244

302

305

298

194

209

152

152

192

374

275

358

345

320

304

301

199

202

213

227

195

183

200

192

14

279

201

205

250

247

252

236

191

172

179

189

147

174

237

167

249

251

244

265

169

152

183

102

186

107

191

142

15

222

197

200

215

318

302

271

134

166

112

132

195

191

278

174

298

275

270

281

200

180

191

100

194

101

199

170

16

276

234

270

218

254

249

234

139

147

121

141

153

253

242

251

273

254

246

254

168

133

174

162

182

156

167

123

17

234

219

254

310

265

258

230

226

162

206

217

160

204

215

207

259

260

248

250

169

131

163

156

177

131

162

121

18

270

257

291

303

281

276

331

210

208

201

212

170

271

258

280

291

277

268

261

195

201

216

187

189

182

194

192

19

264

245

271

300

292

289

303

220

206

208

218

185

264

275

247

278

265

254

250

200

196

212

162

197

146

202

191

20

252

160

203

305

300

300

297

215

215

203

213

183

150

296

109

299

276

281

264

208

205

220

94

203

99

208

196

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.