Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
материал предпринимательство.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
1.57 Mб
Скачать

Інфраструктура підприємництва: біржі, банки, страхові компанії

1. Інфраструктура підприємництва.

2. Товарні біржі.

3. Фондові біржі і цінні папери.

4. Банки і банківська діяльність.

5. Страхові компанії, їх діяльність.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ:

- розкрити сутність та структуру інфраструктури підприємства;

- обґрунтувати визначення ролі та значення товарних бірж;

- дати аналіз фондовим біржам, їх призначення;

- визначити місце і роль банків у сучасній підприємницькій діяльності;

- визначити місце і роль страхових компаній в підприємницькій діяльності.

1. Інфраструктура підприємства

Інфраструктура сучасного підприємства - невіддільний компонент ділових відносин. Дякуючи їй підприємство є цивілізованою формою відносин між людьми. Особливо важливим є те, щоб інфраструктура не була нав'язана підприємцям ззовні. Вона є породженням самих ділових відносин.

Інфраструктура підприємництва сформувалося у результаті тривалої еволюції трудових відношень і являє собою сукупність організаційних - правових форм, які опосередковують рух ділових відношень та пов'язують ці відносини у єдине ціле.

Діловий світ складається не тільки із тих, хто робить підприємницьку справу. Взаємні стосунки між підприємцями, найманими робітниками, споживачами товарів і послуг тощо пов'язані множинністю проміжних форм, опосередковуючи встановлення цих відношень та тим самим допомагаючи названим суб'єктам реалізувати свої підприємницькі інтереси.

Основними формами інфраструктури підприємництва у сучасній ринковій економіці є біржі, банки, страхові агентства, консалтингові і аудиторські агентства, заклади зв'язку, транспортні компанії, учбові заклади і мережі інформації тощо. Всі ці форми допомагають підприємцям виконувати їх основні функції. Схема взаємозв'язків суб'єкта підприємницької діяльності з інфраструктурою подана на рис.1.

Слід сказати, що формування інфраструктури підприємства в більшості самі є суб'єктами підприємницької діяльності.

Тепер інфраструктура підприємства виконує ряд важливих функцій, а саме: - організаційне формування ділових відносин; - сприяння учасникам ділових відносин в реалізації своїх інтересів; - спеціалізації різних суб'єктів економіки, підвищенню оперативності і ефективності їх роботи на основі диференціацій заповнювання ними ринкових ніш; - полегшення форм юридичного та економічного контролю; - сприяння суб'єктам підприємницької діяльності у веденні фінансів. Розглянемо діяльність бірж, банків і страхових агентств. Таким чином, інфраструктура - це будова, взаєморозташування, комплекс галузей, що обслуговують промисловість, сільське господарство, транспорт. До такого комплексу входять виробнича та невиробнича (або соціальна) інфраструктура. До виробничої інфраструктури належать шосейні дороги, канали, мости, порти, аеродроми, залізничний транспорт з перевезенням вантажів, зв'язок, енергопостачання. До соціальної інфраструктури входить житлове та комунальне господарство, підприємства побутового обслуговування, водосховища і водопостачання, енергетичне господарство об'єктів соціального призначення, підприємства торгівлі, заклади освіти, охорони здоров'я, курортно-туристичні зони.

Інфраструктура ринкова - система підприємств, організацій і установ, що обслуговують ринок і допомагають нормально функціонувати. Це товарні, фондові і валютні біржі, біржі праці, банки. Комерційні організації, окремі складові ринку (наприклад, ринок товарів, ринок цінних паперів, ринок праці).