Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ 2012 для ЭП.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

18

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Методи і система узагальнюючих показників статистики. Тема 1. Предмет і метод статистики

Короткий зміст теми

Становлення статистки як науки. роль і значення статистики в суспільстві. Предмет статистики. Основні поняття і категорії статистичної науки. Статистична сукупність. Закон великих чисел і статистичні закономірності масових суспільних процесів і явищ. Теоретичні основи статистики. Метод статистики та статистична методологія. Зміст статистики як науки, статистичні показники, галузі статистики.

Завдання статистики в сучасних умовах. Організація статистики в Україні. Міжнародні статистичні організації. Сучасні проблеми статистики.

Тема 2. Статистичне спостереження Короткий зміст теми

Статистичне спостереження і його задачі як першого етапу статистичного дослідження. Організаційні форми статистичного спостереження: статистична і бухгал­терська звітність та спеціально організовані обстеження.

Програма статистичного спостереження. Об'єкт спостереження. Одиниці сукупності спостереження. Зміст програми спостереження. Статистичні формуляри та інструкції, принципи їх розробки. Організаційні питання плану статисти­чного спостереження.

Види статистичного спостереження; за охопленням одиниць сукупності, за способами проведення спостереження, за часом проведення спостереження.

Організація статистичної звітності Україні.

Статистичні переписи як особлива організаційна форма статистичного спостереження. Переписи населення.

Помилки статистичного спостереження і способи боротьби з ними.

Типові задачі

2.1 Визначте об’єкт спостереження, одиницю сукупності та складіть перелік запитань програми спостереження для вивчення успішності студентів університету:

а) першого курсу інституту обліку і фінансів денної форми навчання за результатами весняної екзаменаційної сесії;

б) другого курсу інституту обліку і фінансів денної форми навчання за результатами осінньої екзаменаційної сесії;

2.2 Визначте перелік найважливіших питань (ознак), які характеризують одиницю сукупності:

а) промислове підприємство;

б) сільськогосподарське підприємство;

в) торгівельне підприємство;

г) сім’ю;

д) окрему людину.

2.3 Здійсніть логічний та арифметичний контроль про роздрібний товарообіг торгівельної організації за поточний рік (тис.грн):

Таблиця 1

Показники

Код рядка

План

Фактично

А

Б

1

2

Роздрібний товарообіг торгової мережі

01

460

480

Роздрібний товарообіг організацій харчування

02

160

170

Реалізована продукція власного виробництва

03

100

1100

Весь роздрібний товарообіг (рядок 1 + рядок 2)

04

7202

1750

Тема 3. Зведення групування статистичних показників Короткий зміст теми

Загальні поняття про статистичне зведення як другого етапу статистичного дослідження. Особливості та завдання зведення.

Групування - наукова основа зведення. Основні задачі і види групувань: ти­пологічні, структурні, аналітичні. Прості та комбінаційні групування. Групувальні ознаки та їх вибір. Визначення груп та розмірів інтервалів групувань.

Спеціалізація ознак та інтервалів групувань. Метод вторинного групування. Найважливіші групування і класифікації, що застосовуються в статистиці.

Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТНЗЕД). Кла­сифікатор форм власності (КФВ). Класифікатор основних фондів (КОФ) та інші.

Ряди розподілу, їх види, правила побудови. Варіаційні ряди розподілу. За­соби графічного зображення розподілу одиниць сукупності.

Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови таблиць. Розробка макетів таблиць. Види таблиць.

Організація статистичного зведення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.