Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
финансы шпоры.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
616.96 Кб
Скачать

1. Предмет і метод курсу

В загальноприйнятому значені фінанси – це система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами й громадянами з приводу привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та перерозподілу НД у відповідності з виконанням державою соціально-економічних функцій.

Предмет: грошові відносини, які виникають у зв’язку із формуванням і використанням фондів грошових засобів між державою та юридичними або фізичними особами; окремими державами; окремими юридичними особами.

Метою: вивчення основ функціонування грошових відносин: в матеріальному виробництві та у нематеріальній сфері економіки; виявлення специфічних принципів організації фінансових відносин на підприємствах, які здійснюють як комерційну, так і некомерційну діяльність; розкриття принципів організації державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та кредитно-банківської системи в цілому; визначення особливостей страхового захисту виробничого процесу; визначення особливостей соціального захисту населення.

Фінанси – це економічні відносини, які виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП та частини НБ у зв’язку з формуванням грошових доходів і фондів у суб’єктів господарювання або держави та використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

2. Фінансові категорії

Видима сторона фінансів, як визначалося, проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. У грошових потоках завжди чітко відображаються відносини двох суб’єктів з яскраво вираженим їх характером: обмін – оплата рахунків за товари і послуги; розподіл і перерозподіл – сплата податків, виплата дивідендів, отримання субсидій та ін. Вхідні потоки пов’язані або з формуванням фінансових ресурсів – надходження від розміщення акцій, отримання кредиту, бюджетні асигнування тощо, або з отриманням доходів – надходження оплати за товари, роботи, послуги. Вихідні потоки відображають або витрати, або процес повернення фінансових ресурсів, що використовувались на зворотній основі, або розміщення тимчасово вільних ресурсів на фінансовому ринку. З одного боку, фінанси неможливі без грошей, адже інструментом фінансових відносин є саме гроші, а зовнішнім, видимим проявом цих відносин є грошові потоки. З іншого боку, функціонування грошей без фінансів багато в чому втрачає сенс і зводиться до суто технічних питань обміну.

Вихідними фінансовими категоріями є доходи і видатки та фінансові ресурси. Доходи одного з суб’єктів завжди є видатками іншого. Доходи У широкому розумінні – це всі надходження, які забезпечують фінансування видатків (витрат). У вузькому розумінні – це ті надходження, що відображають приріст вартості. Джерелом цих доходів є основні складові доданої вартості – заробітна плата, прибуток, позичковий процент, рента, непрямі податки.

Під витратами розуміють використання грошових коштів, що є в розпорядженні того чи іншого суб’єкта на даний момент, з метою забезпечення певних потреб. Фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємств, на основі яких формуються продуктивні доходи. Об’єктами даних відносин є національне багатство та вироблений ВВП. Суб’єктами фінансових відносин у процесі створення ВВП є підприємці, робітники і службовці, держава. Характерні ознаки фінансів: обмінно-розподільний характер; рух вартості від одного суб’єкта до іншого; грошова форма відносин; формування доходів і здійснення видатків; еквівалентний (за призначенням) характер обміну та розподілу і нееквівалентний – перерозподілу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.