Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ ТЕСТЫ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.07.2019
Размер:
235.01 Кб
Скачать

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

1. До завдань системи фінансового менеджменту на підприємстві відносяться:

А. Управління інвестиційними потоками.

Б. Вдосконалення управління грошовими потоками.

В. Накопичення кредитних ресурсів.

2. Високий динамізм управління являє собою:

А. Принцип фінансового менеджменту.

Б. Завдання фінансового менеджменту.

В. Напрямок розвитку системи фінансового менеджменту.

3. Управління готівкою, спрямоване на досягнення високої доходності від використання тимчасово вільних коштів на підприємстві відноситься до:

А. Стратегічного фінансового менеджменту.

Б. Оперативно-тактичного фінансового менеджменту.

В. Проектного фінансового менеджменту.

4. Управління активами – це функція фінансового менеджменту як:

А. Спеціальної галузі управління підприємством.

Б. Управлінської системи.

В. Виду економічної діяльності.

5. Система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту його грошових коштів, - це:

А. Фінансова стратегія.

Б. Фінансовий менеджмент.

В. Фінансовий контроль.

6. Головною метою фінансового управління є:

А. Максимізація добробуту власників підприємства.

Б. Забезпечення підприємства прибутком.

В. Підвищення обсягів доходів від реалізації продукції.

7. Завданням стратегічного фінансового менеджменту на підприємстві є:

А. Досягнення високої доходності від використання тимчасово вільних грошових коштів.

Б. Вибір оптимального варіанту вкладення фінансових ресурсів.

В. Моніторинг та усунення фінансових ризиків.

8. До складових фінансового механізму підприємства відносяться:

А. Фінансове інформаційне забезпечення діяльності підприємства.

Б. Фінансові відносини з приводу створення грошових фондів на підприємстві.

В. Нормативно-правові інструменти.

9. Організація фінансових відносин та фондів грошових коштів з метою їх ефективного впливу на кінцеві результати роботи підприємства – це призначення:

А. Фінансового менеджменту.

Б. Фінансового механізму.

В. Фінансової стратегії.

10. Стратегічний та оперативно-тактичний фінансовий менеджмент виділяють за наступною ознакою:

А. Часовою.

Б. Організаційною.

В. Інвестиційною.

11. Система управління фінансами підприємств, призначена для організації фінансових відносин і грошових фондів з метою їх ефективного впливу на кінцеві результати діяльності підприємства, - це:

А. Фінансовий контроль.

Б. Фінансовий менеджмент.

В. Фінансовий механізм.

12. Варіативність підходів до розробки управлінських рішень являє собою:

А. Напрямок розвитку системи фінансового менеджменту.

Б. Завдання фінансового менеджменту.

В. Принцип фінансового менеджменту.

13. До складових фінансового механізму відносяться:

А. Фінансове інформаційне забезпечення та проектні засоби.

Б. Фінансові відносини з приводу створення грошових фондів.

В. Фінансові методи, важелі та інформаційне забезпечення.

14. Управління інвестиціями – це функція фінансового менеджменту як:

А. Виду економічної діяльності.

Б. Управлінської системи.

В. Спеціальної галузі управління підприємством.

15. До завдань системи фінансового менеджменту підприємства відносяться:

А. Забезпечення збільшення кількості інвестиційних проектів підприємства.

Б. Забезпечення ліквідації накопичених кредитних ресурсів підприємства.

В. Забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

16. Розробка фінансової стратегії підприємства є функцією фінансового менеджменту як:

А. Виду економічної діяльності.

Б. Спеціальної галузі управління підприємством.

В. Керуючої системи.

17. Управління капіталом входить до групи функцій фінансового менеджменту як:

А. Виду економічної діяльності.

Б. Спеціальної галузі управління підприємством.

В. Керуючої системи.

18. До завдань фінансового менеджменту підприємства відноситься:

А. Високий динамізм управління.

Б. Комплексний характер прийняття управлінських рішень.

В. Забезпечення мінімізації рівня фінансових ризиків.

19. До функцій системи фінансового менеджменту на підприємстві відноситься:

А. Постійний контроль за якістю продукції.

Б. Аналіз фінансової діяльності.

В. Розробка корпоративної стратегії.

20. Сукупність фінансових методів, важелів, правового, інформаційного та нормативного забезпечення діяльності підприємства формує:

А. Фінансовий менеджмент.

Б. Фінансовий механізм.

В. Фінансову систему.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.